Menu

Alfa Accountants en Adviseurs en Valid samen in de wolken

Eindhoven, november 2014 – Alfa Accountants en Adviseurs heeft het Managed Services contract met Valid verlengd voor de periode van drie jaar. Tot september 2017 zal Valid het beheer van de datacenter omgeving ten behoeve van de ruim 750 Alfa-medewerkers blijven verzorgen.

De start van de succesvolle samenwerking dateert van 2010. In de afgelopen contractperiode is met name veel aandacht geweest voor verdergaande professionalisering, efficiencyverbetering, maar ook voor de vereenvoudiging van de infrastructuur.

Er is in nauwe samenwerking een nieuwe hybride infrastructuur gerealiseerd, waarbij Alfa voor disaster recovery doeleinden gebruik maakt van de Valid Private Cloud datacenteroplossing. Deze nieuwe infrastructuur biedt Alfa niet alleen de gevraagde bedrijfszekerheid, maar ook de flexibiliteit die nodig is om adequaat te kunnen inspelen op  ontwikkelingen in het veranderende speelveld van de financiële dienstverlening.

Valid is trots dat Alfa de overeenkomst voor drie jaar verlengd heeft en daarmee blijk van waardering geeft voor de professionele dienstverlening die Valid levert.