ZOwonen

ZOwonen heeft minder IT-capaciteit nodig dankzij FleXpace

Zowonen is een jonge, ambitieuze woningcorporatie uit Sittard-Geleen, die met Valid in gesprek ging over het digitaliseren van bedrijfsprocessen en een overgang naar flexwerken. Zo wil de organisatie de dienstverlening aan huurders verbeteren.

De doelstelling van de corporatie is om mensen met lage inkomens en kwetsbare personen passende woonruimte te bieden, in een leefbare woonomgeving. De organisatie is verantwoordelijk voor ruim 14.000 woningen in de Westelijke Mijnstreek.

Uitdaging: bedrijfsprocessen digitaliseren

ZOwonen had een eigen IT-afdeling van vijf mensen, maar kon de ontwikkelingen niet bijhouden. Voortdurend nieuwe hardware en software, de cloud, beveiligingsvraagstukken… Ook wilde ZOwonen overstappen op flexwerken, want veel van de medewerkers zijn dagelijks op pad of werken deels thuis.

Valid – vastgoed en wonen
Vaid overleg – vrouw man
Onze aanpak

ZOwonen ging met Valid in gesprek, met het oog op het digitaliseren van zijn bedrijfsprocessen en flexibeler, en het veiliger maken van haar infrastructuur. Valid kreeg eerst als opdracht om een architectuur te ontwerpen die voldeed aan haar strategische doelstellingen: verbeterde continuïteit en informatiebeveiliging, en tijd- en plaats-onafhankelijk kunnen werken.

ZOwonen was eerder tot het inzicht gekomen dat de complexiteit toenam, en besloot het complete ICT-beheer in handen van Valid te leggen. Sindsdien is Valid ook vaste partner bij de verdere digitalisering binnen de corporatie.

Oplossing: overgang naar fleXpace

Alle medewerkers van ZOwonen zijn overgestapt op fleXpace®, een door Valid ontwikkelde dienst voor flexwerken.

“De samenwerking is super, heel prettig en open verlopen. Een perfecte partner wat ons betreft.”

Niels Golsteijn IT-manager
Valid – samenwerken 3
Valid – business2
Het resultaat: minder druk op IT-capaciteit

ZOwonen kon hierdoor met minder IT-capaciteit. Vrijkomende ruimte wordt nu verhuurd. ZOwonen betrekt zijn IT-team nu bij Valids private cloud, Microsoft Office365 en Azure- clouddiensten. De gewonnen flexibiliteit betekende ook een besparing op vierkante meters in het eigen kantoorpand.

Business Benefits
Ontdek de mogelijkheden voor jouw organisatie
Valid – CTA 2