Menu

Competentiegebied

Business Intelligence - Rapportage en Analyse

Onze opdrachtgever

Logicx is een professionele aanbieder van vervangend vervoer, voertuigberging en voertuigtransport. Ze verlenen 24 uur per dag, 7 dagen per week, pech- en ongevalshulp middels een fijnmazig netwerk van bergers en transporteurs in heel Europa. Het klantenbestand van Logicx bestaat uit onder andere alarmdiensten, fleetowners, politiekorpsen, vervoersbedrijven en een groot aantal bedrijven in de automotive branche.

De uitdaging

Logicx zocht voor haar eigen bedrijfsvoering, evenals contractuele afspraken met klanten en partners, een eenduidige manier om informatie boven water te krijgen. Veel van haar medewerkers waren langer bezig met het vervaardigen van de benodigde rapportages dan het interpreteren hiervan en het oppakken van de daaruit voortvloeiende acties. Voor Logicx was het daarom als eerste zaak om het proces voor de frontoffice op BI vlak te ondersteunen, omdat het op dat moment één FTE aan tijd kostte om de rapportage op te stellen en te onderhouden. 

Onze aanpak

Na een quick scan en interviews met de verschillende stakeholders, stelde Valid een lijst op met de belangrijkste wensen en eisen. Aan de hand van deze lijst en de door Logicx gewenste situatie, bleek dat een nieuw te realiseren framework noodzakelijk was. Het nieuwe framework moet werken op basis van de metadata van de bronnen en genereert zowel de database objecten als de ETL laag, daar waar mogelijk. Hierdoor kost het ontsluiten van bronnen zeer weinig tijd, waardoor de focus gelegd kan worden op het opstellen van rapportages en analyses.

Het resultaat

Het resultaat is een flexibele en schaalbare BI/DWH omgeving waarmee Logicx snel en accuraat de juiste gegevens naar boven kan halen, rekening houdend met veranderende bronsystemen. 

Business Benefits

  • Eenvoudig ontsluiten van nieuwe bronnen;
  • Snel realiseren van nieuwe rapportage behoeften;
  • Eenduidige manier van rapporteren;
  • Tijdwinst, waardoor één FTE op jaarbasis bespaard wordt.Door de juiste analyse te stellen en de kennis en kunde van de valid medewerkers te koppelen aan onze eigen mensen hebben we in een korte tijd een state-of-the-art BI systeem kunnen ontwikkelen en business value kunnen creëren. Karl Vellinga - Project Manager