Freo

Freo: hogere online conversie dankzij artificial intelligence

Consumentenkredietverlening is een snelle wereld. Mensen zijn ongeduldig en willen onmiddellijk weten of hun aanvraag wordt goedgekeurd, zodat ze direct die nieuwe keuken of auto kunnen bestellen. Kredietverleners die snel uitsluitsel geven, pakken de markt. Rabobank-dochter Freo wil hierin mee en dat lukt dankzij artificial intelligence (AI), vanuit een  datawarehouse in de Azure-cloud, geïntegreerd in de website.

Hoe vind je als online kredietverstrekker de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid? Je wilt klanten snel van dienst zijn, maar ze ook behoeden voor onverantwoorde lasten. Laat staan dat je zelf averij wilt oplopen door wanbetaling. Business intelligence (BI) helpt om risicoprofielen te maken en aanvragen te toetsen op risico’s.

Uitdaging: meer doen met  BI en AI

Freo speelt dit spel met goed resultaat. Om oprukkende concurrentie voor te blijven, moet het bedrijf echter een stapje extra zetten om de informatievoorziening op het hoogste peil te houden. Near real-time is het parool en cloud datawarehousing de gekozen richting. Na een geslaagde proof of concept (POC) is Valid ingeschakeld om het datawarehouse van Freo naar de Azure-cloud te brengen, en om AI en Machine Learning te introduceren.

Valid – IT
Valid – werkplek 8
Oplossing: datawarehouse in Azure

“De voordelen van datawarehousing in de Azure-cloud zijn de additionele functionaliteit, voor bijvoorbeeld self-service BI, maar ook de schaalbaarheid en lagere beheerlasten. Valid heeft laten zien dat het kan, maar ook – minstens zo belangrijk – dat zíj het kunnen. Dat ze bij ons passen.” Dat zegt Tom Jans, Manager Business and Risk Portfolio Analyses Rabobank en ‘eigenaar’ van het project. Zijn team gaat aan de slag met rapportages en self-service BI, om in de data nieuwe inzichten op te doen waar online marketing en sales verder mee kunnen.

Dit past in het streven van Freo om datagedreven te werken. “Om meer te doen met data en data toegankelijk maken voor collega’s, is een platform voor nodig waar de hele organisatie mee uit de voeten kan. Met onze bestaande voorzieningen waren we onvoldoende in staat om dat voor elkaar te krijgen.”

Hij licht dit verder toe: “Server-capaciteit is in een dynamische omgeving altijd een knelpunt. In de cloud kun je gemakkelijker en sneller op- en afschalen, on-premises krijg je dat niet voor elkaar.”

Resultaat: betere klantervaring

Het project gaat echter veel verder dan innovatie van de interne informatievoorziening. Het nieuwe datawarehouse is ook cruciaal om de klantervaring op de website te verbeteren. “Freo scoort erg goed als het om klanttevredenheid gaat, maar het kan altijd beter. Het moet ook, want we verwachten nieuwe toetreders op de markt die vanuit een greenfield situatie kunnen handelen,” zegt Sander Janssen. Hij is als Head of Digital Rabobank bij het project betrokken.

Specifieke rapportages, liefst op maat en naar behoefte, zijn noodzakelijk voor zijn afdeling. Daarnaast is verhoging van de conversie op de site een belangrijke doelstelling: zo snel mogelijk van aanvraag naar contract. De bezoeker op de website krijgt op basis van informatie over zijn online zoekgedrag een ‘Next Best Action’ aangeboden.

“Wij willen de customer journey met behulp van voorspellende analyses zo kort en  gemakkelijk mogelijk maken,” zegt Janssen. “Ook bij ons is marketing in transitie. Vroeger besloot je veel meer op basis van je onderbuikgevoel. Nu verschuiven we naar het doormeten van de effectiviteit, ook op social media. We slaan de brug tussen de kracht van Google voor online marketing en analyse, en interne data over klantwaarde.”

De backoffice van Freo moet mee in dit proces. Een lening afsluiten moet in een paar minuten kunnen, in plaats van in dagen. De nieuwe informatie-infrastructuur maakt het mogelijk om op basis van data in luttele seconden geautomatiseerd een uitspraak te doen over de kredietwaardigheid van een aanvrager. Door Valid in de website ingebedde Machine-Learning-technologie, zorgt ervoor dat de voorspelbaarheid en effectiviteit van de Next Best Action voortdurend wordt geoptimaliseerd.

“Wij zijn bezig met een innovatie die nieuw is in de financiële wereld. Er zijn maar weinig partijen op de markt die deze expertise hebben.”

Sander Janssen Head of Digital Freo
Valid – samenwerking overleg
Valid – man 3
Cultural Fit

Guido Ritzen, bij Valid Teammanager Business Intelligence, vertelt wat hij aantrof: “Het  on-premise datawarehouse bevatte zes terabyte aan data en was aan het einde van zijn levenscyclus. De performance was beneden de maat.”

Ritzen en zijn mensen hebben een datamodel gebouwd, de data geladen, en rapportages ontwikkeld. Daarmee heeft Valid bewezen dat het technisch mogelijk was wat Freo wilde. Dat en de cultural fit tussen de teams van beide bedrijven hebben ertoe geleid dat de opdracht naar Valid is gegaan.

Janssen: “Er zijn maar weinig partijen op de markt die deze expertise hebben. Wij zijn bezig met innovatie die ons hele bedrijf raakt. Dan heb je een betrouwbare partner nodig, waar je goed mee kunt samenwerken, en die grote kennis en ervaring inbrengt in een voor ons nieuw domein.”

Aanpak

Experts van Valid en Freo zijn als hecht team aan de slag gegaan. Janssen: “Een korte time-to-market was belangrijk: snel resultaten laten zien. In agile sprints van drie weken doorlopen we het traject van development, testen en opleveren van functionaliteit.”

Valid hield workshops onder meer om business users inzicht te geven in de mogelijkheden voor hun werk. Microsoft volgde het project op de voet en leverde goede ondersteuning. Vanwege de AVG is met Rabobank goed nagedacht over de omgang met persoonsgegevens en over de inrichting van riskmanagement. Privacygevoelige data gaan niet naar de cloud of zijn onherleidbaar gemaakt (‘gehashed’).

Het cloud datawarehousing-project doorliep verschillende fases. Eerst hebben Freo en Valid samen de architectuur ontworpen en het datawarehouse ingericht. Vervolgens zijn de belangrijkste bronsystemen aangeslotenen is Power BI ingericht voor self-service. Daarnaast hebben Valid en Freo rapportages en dashboards gebouwd. Het bestaande datawarehouse werd stapsgewijs afgebouwd.

In de toekomst kan het aantal aangesloten databronnen moeiteloos toenemen, net als het aantal standaardrapportages. Jans: “Data komen centraal te staan. Datawarehousing was altijd het besloten domein van power users en business-analisten. Nu is het beschikbaar voor de hele organisatie.”

Freo
 • Sinds 2007 onderdeel van Rabobank
 • Online leenspecialist
 • Al jaren in de top3 van voordelige kredietverstrekkers
 • 7 jaar op rij de maximale 5 sterren van Moneyview
Freo
 • Hogere conversie
 • AVG-compliant
 • Sterke verbetering datakwaliteit
 • Meer vertrouwen in de data
 • Korte time-to-market
 • Nieuwste Azure-technologie ingezet
 • Schaalbaar
 • Pay-per-use
Meerwaarde Valid
 • Resultaatgericht
 • Teamwork
 • Bewezen expertise Artificial Intelligence, Advanced Analytics en Data Science
 • Bewezen expertise Azure Cloud