DSM

Competentiegebied

Service Management - Proces coördinator

Onze opdrachtgever

Binnen DSM Business Services (DBS) levert IT Shared Services  IT diensten, kennis en resources aan alle Business Units en ondersteunende diensten binnen DSM. Wereldwijd worden in totaal ruim 22.000 werkplekken beheerd.

De uitdaging

De IT beheer organisatie bevindt zich midden in een programma dat erop gericht is de IT organisatie te transformeren naar een global IT organisatie die DSM medewerkers ‘best in class’ IT ondersteuning biedt.

De huidige competentie gerichte structuur wordt omgebogen naar een op diensten gebaseerde structuur. Als gevolg daarvan zal het Global Workplace competence center (GWcc) het merendeel van de huidige beheer werkzaamheden overdragen aan de regio China.

Onze aanpak

Valid zet de proces coördinator in. Doel van deze rol is om  actief bij te dragen aan de transitie richting de service gerichte organisatie. Door actieve  samenwerking  met de overige competence centers wordt gewerkt aan het ombuigen richting service gerichte organisatie. Al doende is IT voor de business een meer betrouwbare partner die gewenste kwaliteit tegen een competitieve prijs levert.

Het resultaat

De samenwerking met de overige competence centers wordt door de proces coördinator actief opgezocht.  Centrale doel is de transformatie naar een service gerichte organisatie en de bijbehorende overdracht van activiteiten naar de regio China. Dit wordt bereikt door het achtereenvolgend herstructureren en documenteren van beheer processen gevolgd door de gewenste transformatie, kennisoverdracht en uiteindelijk uitvoering van beheer processen vanuit de regio China.

Het succesvol behalen van dit resultaat faciliteert de ontvangende DSM collega’s in het leveren van ‘best in class’ ondersteuning en daarmee in de door DSM gewenste ‘care free’ eindgebruikers.

Business Benefits

  • ‘Care Free’ eindgebruikers kunnen zich toeleggen op datgene waarmee zij toegevoegde waarde leveren aan het primaire bedrijfsproces.
  • IT collega’s die optimaal communiceren en kennis delen, dragen bij aan een kosten efficiënte IT afdeling.

“Klantkennis, IT kennis en ‘getting things done’ mentaliteit maken deze rol tot een succes.” Frank Rinkens - Global Team Manager GWcc Design Services & Operations