Over Valid

Geschiedenis

Valid is in 1999 opgericht door Dis Valcq. Sinds september 2016 heeft Valid een tweehoofdige directie met de komst van Eric Hogenboom. Dis Valcq richt zich voornamelijk op Sales, Marketing en Communicatie en de focus van Eric Hogenboom ligt op Business Operations, HR en Finance.

Al vanaf het begin ligt bij Valid de focus op klanttevredenheid. En omdat dienstverlening om mensen draait, is bij Valid altijd sterk gestuurd op het enthousiasme van onze medewerkers. Enthousiaste medewerkers zorgen immers voor tevreden klanten.

Valid heeft een vliegende start gehad. De eerste klanten waren toonaangevende bedrijven als KPN, Océ en DSM. Allemaal organisaties waarmee we nog steeds zaken doen. Daarna volgde gestage groei. Zelfs in periode van recessie lukte het om te groeien: in 2004 telde Valid ruim 50 medewerkers die destijds merendeels als interim professionals opdrachten bij klanten uitvoerden.  En die in toenemende mate ook op fixed price-projecten en op SLA's gebaseerde beheercontracten werden ingezet.

Gesterkt door de fraaie groeicijfers in de eerste jaren, werd in 2004 het ambitieuze plan opgevat om te vervijfvoudigen (in 2008). Om dat te realiseren heeft Valid stevig geïnvesteerd in onder meer personeel, organisatie, marketing & communicatie en ondersteunende ICT-systemen. Daarnaast was het wenselijk om ook buiten Limburg te groeien. Hierbij werd in eerste instantie gemikt op Noord-Brabant (vanuit Eindhoven) en later ook op het midden van het land (vanuit Utrecht). Eind 2008 waren de gestelde doelen behaald en zelfs overtroffen.

Het crisisjaar 2009 heeft Valid gebruikt om een stevige basis te leggen voor de verdere doorgroei vanaf 2010. Meer focus op hoogwaardige diensten, meer schaalgrootte en verdergaande professionalisering waren enkele speerpunten, met als resultaat een recordjaar in 2013. En in 2014 vierde Valid haar 15-jarig bestaan met klanten en medewerkers. Mooie mijlpalen. Inmiddels zetten ruim 300 professionals zich iedere dag in om onze klanten voorop te laten lopen. Onze blik op de toekomst, waarin nóg meer focus en toegevoegde waarde centraal staan, bewijst de continue ontwikkeling van onze dienstverlening. Op naar Valid 2020.

Valid biedt haar dienstverlening aan vanuit drie regiokantoren: Eindhoven, Maastricht en Utrecht. Vanuit elk kantoor werkt een hecht regionaal team samen om zijn klanten te ondersteunen. Letterlijk en figuurlijk dichtbij. Samenwerking over de regio’s heen voegt extra waarde toe. Zowel operationeel als strategisch bijvoorbeeld op het vlak van dienstenontwikkeling.

Onze Outsourcing- en Cloud-diensten en de daaraan gerelateerde infrastructurele projecten worden geleverd vanuit Valid IT Infrastructures B.V. De uitvalsbasis van Valid IT Infrastructures is kantoor Eindhoven, van waaruit we letterlijk en figuurlijk grenzeloos opereren. In nauwe samenwerking met Valid Business IT Services kunnen we zo optimaal inspelen op de eisen en wensen van onze klanten.

Valid Holding B.V. is de moeder van de werkmaatschappijen Valid Business IT Services B.V. en Valid IT Infrastructures B.V. Vanuit de Holding wordt in alle ondersteunende diensten voorzien. Zoals onze HR-diensten en interne ICT-diensten. 'Meedenken en lean-and-mean uitvoeren' is daarbij het credo, zodat Valid IT Infrastructures en Valid Business IT Services zich op hun klanten en  medewerkers kunnen focussen.

Valid heeft ruim 300 ervaren medewerkers in dienst. Goede vakmensen, die ambities delen en die zich thuis voelen bij Valid. Gedreven en klantgericht. Want bij Valid draait het om tevreden klanten én tevreden medewerkers.

Valid is een middelgrote speler. Groot genoeg om aan de hoge eisen van onze gerenommeerde klantenkring te voldoen. Klein genoeg om elke opdracht bij elke klant volle aandacht te geven en goed uit te willen voeren. Onze klanten waarderen dit ten zeerste. Onze klanten van het eerste uur zijn nog steeds klant. Vaak zijn we zelfs preferred supplier. En onze klantentevredenheid scoort hoog: al jarenlang een dikke 8.
 

Cultuur

Valid moet een professionele en prettige partner zijn om mee samen te werken. Dat lukt niet als we intern niet net zo professioneel en prettig met elkaar omgaan. Daar staan onze kernwaarden voor: Dichtbij, Echt, Scherp en Voorop.

Dit wil zeggen: we stellen ons altijd op als one of the team. We winden er geen doekjes om. We denken mee over de optimale oplossing voor elk probleem. En doen er alles aan om ontwikkelingen op de markt een stapje voor te blijven.

Onze kernwaarden dragen we naar buiten uit en nemen we ook mee in onze functioneringscyclus. Hiertoe hebben we onze kernwaarden doorvertaald naar concrete gedragscompetenties. Zichtbaar en meetbaar. Zo zorgen we ervoor dat onze kernwaarden geen loze kreten zijn. En dat zorgt voor resultaat en een sterke cultuur, iets waar iedereen tevreden mee kan zijn.


Kwaliteit

De focus van Valid ligt op klanttevredenheid: onze organisatie is er op gericht deze continue te verbeteren. Om dit te onderstrepen heeft Valid gekozen voor het kwaliteitsmanagementsysteem van ISO. Binnen 9001:2008 staan klanttevredenheid en het continu verbeteren immers centraal. U krijgt daarmee de garantie dat klanttevredenheid voor ons geen loze kreet is maar daadwerkelijk geborgd in onze organisatie.

Naast ISO 9001 beschikken wij over het ISO 27001-certificaat. Met dit ISO 27001-certificaat onderstrepen we het belang van informatiebeveiliging voor onze Outsourcing- en Cloud-diensten. En hebben we een objectief en extern getoetst bewijs in handen dat we Security zeer serieus nemen.

Een ISO14001 audit zien we als een middel om ons milieubeleid continue te verbeteren. Bij Valid geloven we dat ons motto “Stay Ahead”, welk staat voor “onze klanten voorop laten lopen”, ook geldt voor ons MVO-beleid. We geloven ook in “Een beter milieu begint bij jezelf” en wij doen ons best om dit waar te maken.

MVO

Het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) blijft toenemen. Ook bij Valid zijn we ons terdege bewust van de noodzaak om rekening te houden met de omgeving waarin we werken. Daarom dienen we de belangen van diverse stakeholders, voor nu en in de toekomst. Het milieu neemt daarbij een bijzondere positie in. Valid onderneemt maatschappelijk verantwoord vanuit een balans tussen People, Planet & Profit. Een balans die past bij ons bedrijf en onze markt.
 

People

Wat People betreft spreekt het vanzelf dat Valid klanten en medewerkers met respect behandelt. We zoeken naar win-win situaties met oog voor de diverse belangen en gebaseerd op reële verwachtingen. Uiteraard gaat Valid op dezelfde manier om met sollicitanten, leveranciers en andere externe partijen.

Een van de meest recente veranderingen in het kader van People is een nieuw, innovatief arbeidsvoorwaardenpakket dat Valid onlangs heeft geïmplementeerd. Een belangrijk speerpunt daarin is de mogelijkheid om vast tegen variabel salaris uit te ruilen. Hiermee speelt Valid in op een belangrijke trend in de arbeidsmarkt: individualisering.

Een medewerker kan namelijk zelf jaarlijks kiezen hoe de verhouding tussen zijn vast salaris en zijn variabele salaris moet zijn. Dit overigens binnen de grenzen van de salarisschalen. Salarisschalen die geënt zijn op benchmarkgegevens van de Nederlandse ICT-sector. Een ander speerpunt van de arbeidsvoorwaarden van Valid is win-win performance management. De bonusregeling die een medewerker gekozen heeft, bevat een individuele en/of team-doelstelling, die gekoppeld is aan de business planning van Valid.
 

Planet

Als het gaat om Planet richt Valid zich op het minimaliseren van het gebruik van resources en op het verantwoord gebruiken ervan. Zo faciliteren we onder meer thuiswerken en stimuleren we het rijden in energiezuinige auto's. Verder kiezen we bij voorkeur voor producten met een keurmerk, bijvoorbeeld FSC-papier en FairTrade-koffie. Verder leveren veel diensten van Valid een bijdrage aan de reductie van resources. Denk hierbij aan virtualisatie en telewerkoplossingen waardoor onder meer het energieverbruik gereduceerd wordt.
 

Profit

Om ook op lange termijn succesvol te zijn is het maken van een gezonde Profit van evident belang voor Valid. Om te kunnen investeren in onze toekomst, in duurzame partnerships met onze klanten en in langlopende arbeidsrelaties met onze medewerkers.