Privacy Verklaring

1  PRIVACY BELEID
Valid biedt ICT-diensten aan zoals maatwerkoplossingen, cloudservices en interim professionals. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. In veel gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties. Respect voor privacy van (potentiële) relaties is voor Valid een belangrijk uitgangspunt. Valid zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en conform de geldende privacywetgeving. 

In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dat betekent met name dat wij:
•    duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
•    het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die noodzakelijk en proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden;
•    u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin deze toestemming is vereist;
•    uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de overeengekomen dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
•    wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met die partij om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
•    passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
•    uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

2 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u van ons afneemt kunnen we onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

•    Naam en contactgegevens van de opdrachtgever;
•    Financiële informatie van de opdrachtgever;
•    Informatie om de tekenbevoegde te kunnen identificeren;
•    Gebruikersnamen, wachtwoorden en loginhistorie.

Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk aan ons verstrekt door uw werkgever, zodra deze een van onze producten aanvraagt. 

3 DOELEINDEN
Valid zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het accepteren en uitvoeren van IT-cloudservices, business-IT solutions, IT-beheer, het detacheren van ICT-specialisten, het aanbieden van ondersteunende dienstverlening en het verbeteren van onze interne organisatie, het onderhouden en uitbreiden van onze zakelijke relatie met u (bijv. door nieuwsbrieven) en naleving van geldende wetgeving.

Als u Valid inschakelt in de hoedanigheid van verwerker van uw persoonsgegevens inschakelt zullen wij
•    transparant zijn over de landen waar de data zijn opgeslagen;
•    Persoonsgegevens van onze klant niet gebruiken voor eigen marketing en advertising doeleinden zonder toestemming;
•    na beëindiging van de dienstenovereenkomst de gegevens op een veilige wijze retourneren of verwijderen;
•    de namen en locaties van eventuele subverwerkers bekend maken aan de klant
•    inzage aan derden uitsluitend verlenen indien wettelijk verplicht waarbij klant vooraf geïnformeerd zal worden;
•    vastleggen dat wij als verwerker geen zeggenschap hebben over doel en gebruik van de persoonsgegevens van de klant.
•    bij elk beveiligingsincident zullen onderzoeken of er kans is geweest op onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van klanten, zoals bedoeld in de meldplicht datalekken;
•    alle afspraken vastleggen in een model verwerkersovereenkomst naar voorbeeld van de VNG.

4 SOLLICITEREN BIJ VALID
Hebt u gesolliciteerd bij ons, maar bent u niet aangenomen dan worden alle sollicitatiegegevens maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven kan Valid deze gegevens tot een jaar bewaren.

5 OP BEZOEK BIJ VALID
Wanneer u gebouwen van Valid bezoekt, kan het voorkomen dat wij uw naam en de naam van de persoon die u bezoekt registreren om beveiliging te waarborgen. Deze bezoekersregistraties bewaren wij maximaal 1 week.

6 U BEZOEKT ONZE WEBSITE 
Onze berichten aan u kunnen wij afstemmen op uw interesses en surfgedrag. Zo wordt voorkomen dat u content of aanbiedingen krijgt die minder interessant zijn. Bij het verzamelen en gebruiken van deze gegevens maken we gebruik van cookies. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en deze beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies standaard wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Meer informatie hierover vindt u in de cookieverklaring op onze website. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EU worden verwerkt. In dat geval zal  Valid zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Om bijvoorbeeld te analyseren hoe de pagina’s van onze website worden bezocht maken wij gebruik van Google Analytics. Hierbij nemen wij maatregelen die ervoor zorgen dat de IP-adressen van onze website-bezoekers worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen in de servers van Google USA. Gegevens die u achterlaat op ons contactformulier gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag of contactverzoek.

7 VERSTREKKING AAN DERDEN
Valid kan uw  persoonsgegevens binnen haar groep doorgeven, maar ook aan derde partijen, die betrokken zijn bij de levering van de bestelde producten of diensten. Zo maken wij gebruik van infrastructuur van derden maar ook software van derden voor contractbeheer, relatiebeheer en ICT-ondersteuning. Dit gebruik is beperkt tot de bovengenoemde doeleinden.

Wanneer wij uw gegevens namens ons aan derden verstrekken dan leggen wij in een overeenkomst vast dat deze gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en op ons eerste verzoek moeten worden verwijderd en passend beveiligd worden. Daarbuiten zullen we uw gegevens uitsluitend doorgeven aan derde partijen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8 BEVEILIGING EN BEWAREN
We nemen passende beveiligingsmaatregelen conform ISO27001 om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Indien nodig  zullen we de gegevens versleutelen en de toegang loggen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarplicht of wegens gerechtvaardigd belang.

9 RECHTEN
Verzoeken ten aanzien van het recht om eigen persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen kunnen worden aangemeld via de reeds genoemde contactgegevens. We streven ernaar om verzoeken binnen 3 weken af te handelen. Verder zal Valid bij alle registraties op basis van toestemming u een eenduidige zogenaamde Opt-out procedure aanbieden.

10 AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u graag verder met klachten over de verwerking van  persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

11 WIJZIGING EN INWERKINGTREDING
Valid kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is dus raadzaam om deze geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Deze versie is in werking met ingang van 25 mei 2018.

12 CONTACTEER ONS
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, zijn wij bereikbaar  via onderstaande contactgegevens: info@valid.nl

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Door onze website verder te bezoeken ga je hiermee akkoord. Lees meer over cookies.