Wat doet een Business- & Informatie Analist?

Stel je voor: je bent op een verjaardagsfeestje en iemand vraagt naar je beroep. Als je tester, software ontwikkelaar of projectmanager bent, is het simpel om uit te leggen wat je doet. Maar wanneer je, net als ik, een Business- & Informatie Analist bent, wordt het een uitdaging. 

Mijn definitie

Ik leg mijn werk als volgt uit: wanneer een bedrijf tegen een probleem of verandering aanloopt hebben ze mij nodig. Een probleem kan bijvoorbeeld inefficiënt of ineffectief werken zijn. Een verandering kan bijvoorbeeld zijn de introductie van een nieuw product, wetgeving, vervanging van een applicatie, de introductie van een web portaal of bijvoorbeeld een fusie of overname. Ik ben de linking pin tussen de business en de IT en zorg er voor dat alle wijzigingen in kaart worden gebracht en het probleem wordt opgelost of de verandering goed geïmplementeerd wordt.

Sinds 2005 werk ik in dit vakgebied, en sinds 2015 bij Valid. Hoewel de invulling van mijn functie door de jaren heen varieert, is er altijd een gemeenschappelijk doel: het succesvol doorvoeren van veranderingen bij onze klanten.

In dit blog deel ik graag enkele cases uit mijn eigen praktijk om de diversiteit van mijn functie te illustreren.

Valid – werkplek 2

De eerste kennismaking

Mijn eerste kennismaking met het vakgebied Business & Informatie analyse was bij een organisatie dat een nieuw informatiesysteem voor (potentiële) huurders kreeg, met daar aan gekoppeld een portaal voor potentiële huurders.

Hier heb ik de huidige bedrijfsprocessen geanalyseerd en verbeterd zodat deze aansloten op de nieuwe IT-oplossingen. Ook heb ik functioneel ontwerpen gemaakt voor het systeem, de website en het portaal. Dit alles heb ik getest, ik heb gebruikershandleidingen geschreven en heb op alle vestigingen trainingen gegeven. Het resultaat is dat potentiële huurders hun interesse in woningen eenvoudiger kenbaar kunnen maken en de medewerkers deze potentiële huurders sneller kunnen matchen op beschikbare woningen.

BIA & Finance

In de financiële wereld heb ik ook gewerkt als Business- en Informatie Analist. In onderstaande drie voorbeelden laat ik je zien hoe afwisselend en breed inzetbaar deze rol kan zijn.

Bij een pensioenuitvoerder was ik betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe website, een nieuw web portaal en een nieuw systeem. Hiervoor heb ik de wensen en eisen geïnventariseerd, informatie analyses uitgevoerd, schermflows en schermontwerpen gemaakt, use cases en functioneel ontwerpen opgesteld en systeemtesten uitgevoerd.

Bij een verzekeraar heb ik onderzocht welke impact nieuwe en veranderende wetgeving had op de gehele organisatie. Hierbij moest er niet alleen gekeken worden naar de impact op systemen maar ook naar de impact op het gebied van communicatie en commercie, personeel, processen, financieel vlak en juridisch vlak. Daarbij heb ik in kaart gebracht wat er gedaan moest worden om te komen tot de gewenste situatie. Op basis hiervan heb ik samen met de belanghebbenden de wensen en eisen in kaart gebracht en heb ik er voor gezorgd, samen met de andere projectleden, dat deze wensen en eisen geïmplementeerd zijn. Hierdoor voldeed deze verzekeraar tijdig aan de nieuwe en veranderende wetgeving.

Bij een hypotheekverstrekker heb ik mij bezig gehouden met data management. Er moest hier een Data Quality Issue Management proces geïmplementeerd worden. Ik heb voor deze implementatie gezorgd en heb ook gezorgd voor de bijbehorende richtlijnen, handleidingen en instructies. Tevens was er een Data Quality Issue dashboard aanwezig. Dit dashboard moest verbeterd en uitgebreid worden. Ik heb voor deze verbetering en uitbreiding gezorgd. Ook heb ik de organisatie geholpen bij de uitrol van Data Governance binnen de organisatie.

Asian business hand holding note paper meeting with new startup
BIA & Telecom

Binnen de telecom sector heb ik ook een aantal mooie opdrachten uitgevoerd. Hier zagen mijn werkzaamheden er wederom heel anders uit. Zo heb ik voor een Business Intelligence-afdeling de eisen en wensen van een afdeling geïnventariseerd voor een wekelijkse geautomatiseerde rapportage waarbij ik ook de gewenste oplossing in kaart heb gebracht en de benodigde functionaliteiten heb geschreven. Het gevolg: de afdeling ontvangt wekelijks automatisch een rapportage dat van hogere kwaliteit is dan daarvoor.

Ook was er een afdeling die graag een dashboard wilde hebben om de doorlooptijden van processen te monitoren. Hiervoor heb ik aanwezige data geanalyseerd en heb ik de eisen en wensen van het dashboard in kaart gebracht. Resultaat is dat de afdeling nu inzicht heeft in de doorlooptijden en daardoor tijdig kan bijsturen.

Daarnaast heb ik naar aanleiding van de introductie van nieuwe producten en nieuwe websites en systemen de benodigde proceswijzigingen in kaart gebracht. Ik heb er nieuwe processen beschreven, bestaande processen aangepast en er voor gezorgd dat deze processen in de organisatie geïmplementeerd werden.

BIA & andere sectoren 

Naast eerdergenoemde sectoren heb ik ook nog mooie opdrachten mogen uitvoeren bij een groot sportmerk en bij een grote verhuurder van machines en gereedschappen. Ook weer twee totaal verschillende opdrachten.

Bij het sportmerk hield ik me bezig met Data Management binnen een project dat zich bezig hield met migratie van data van SQL servers naar de Cloud. Binnen dit project ging ik op zoek naar de juiste Stakeholders, heb ik de data kwaliteit beoordeeld en heb ik de end-to-end lineage gedocumenteerd. Daarnaast heb ik er door middel van het geven van trainingen voor gezorgd dat het Data Governance en Data Quality volwassenheidsniveau binnen het team gestegen is.

Bij de verhuurder was ik betrokken bij enkele SAP gerelateerde projecten. Mijn verantwoordelijkheden waren onder andere interfaces in kaart brengen, impact op interfaces en applicaties onderzoeken en beschrijven, aanpassingen op bestaande interfaces en applicaties (functioneel) beschrijven en nieuwe interfaces (functioneel) beschrijven.

Welkom in de wondere wereld van Business Analyse

Zoals je kunt opmerken, is het werk zeer gevarieerd. Als je mijn collega’s om voorbeelden vraagt, zul je nog meer diverse verhalen horen. De dynamiek en afwisseling maken het beroep zo boeiend en uitdagend.

Met dit blog beoog ik een inkijkje te geven in de taken van een Business- & Informatie Analist. Ik hoop dat dit doel is bereikt. Wil je meer details? Laat het me gerust weten.

Vault security
Vorige artikel Waarom is de beveiligde weergave (protected view) in Office zo belangrijk?
Volgende artikel De reis naar CSRD-compliancy: mind the steps
Valid – werkplek 8