Digitalisering waarborgt een efficiënte rol als huisvester en een steeds groter wordende maatschappelijke rol

Hoe ondersteun je jouw huurders digitaal optimaal? Hoe realiseer je de rol van maatschappelijk betrokken woningcorporatie, met thema's als veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid? 

Laat data het werk voor je doen en focus je op je kerntaken. 

Onze sterktes

Welk thema staat bij jullie hoog op de agenda?

Wat staat er in jullie strategisch plan en hoe geven jullie invulling aan het versterken van het resultaat, de marktpositie en groei? Een aantal generieke trends en thema’s zul je - net als wij – herkennen:

 Efficiency & Compliancy

 Leefbaarheid & huurderstevredenheid

 Duurzaamheid

Maatschappelijke (regie) rol

Efficiëntie

Je kan met digitalisering diverse ‘standaard’ processen efficiënter maken. Denk aan mutaties, service en onderhoud, beheer van voorzieningen en compliance. Maar ook veiligheid en leefbaarheid in de wijk zijn actuele thema’s die je vaak samen met de bewoners moet aanpakken. Met een digitaal huurdersportaal kan de corporatie inzicht verkrijgen in de behoefte die een wijk heeft, maar kan daarmee ook een verbindende rol vervullen tussen vraag en aanbod.

Om de vastgoedportefeuille te verduurzamen denk uiteraard aan statische elementen zoals zonnepanelen, isolatie en vergroening ook aan smart data en IoT om het geheel dynamisch te optimaliseren. Zelfs nieuwe sociale woningconcepten als tiny houses met voorzieningen ‘as a service’ behoren tot de mogelijkheden, mits remote beheer goed is ingericht.

Maatschappij

Je kan waardevolle inzichten geven aan hulpdiensten, sociale partners en zorgverleners en overige derde partijen door klantbehoeften en incidenten te combineren met publiek toegankelijke informatie. Data is daarin een bepalende factor en de woningcorporatie is de meest aangewezen partij om binnen de sociale doelgroep die centrale rol in te vullen, uiteraard binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Gemeenten lijken steeds minder de regie te kunnen pakken. Intensievere samenwerking met commerciële vastgoed organisaties en woningcorporaties met een data gedreven aanpak is vanuit maatschappelijk oogpunt en vanuit efficiency-oogpunt een grote kans.

Inspiratie

Ontdek hoe data-ethiek een belangrijke factor is bij goed data-management; lees het opinie stuk van Hoogleraar Erik van Beulen op de site van onze partner AG Connect.

Lees het hier

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Door onze website verder te bezoeken ga je hiermee akkoord. Lees meer over cookies.