Stay ahead in compliance en verschuivingen in de waardeketen

Compliancy en operational excellence; hoe combineer je die twee het meest effectief?

Met slim gebruik maken van data-oplossingen en applicaties, als je het ons vraagt.

Compliancy

Het agile maken van data governance is de sleutel voor succes in compliancy en operational excellence

Er zijn twee grote bewegingen gaande in de Finance markt. Bovenaan de prioriteitenlijst staan compliancy (als extrinsieke drijfveer) en operational excellence als intrinsieke drijfveer om kosten te besparen en meer te centraliseren en te digitaliseren.

Hierin speelt (transactionele) data een belangrijke rol. Het combineren van data uit verschillende bronnen kan verrijkende inzichten geven en nieuwe ontwikkelingen sturen. Maar ook de externe verzoeken van ECB, DNB, toezichthouders en holding zijn aan verandering onderhevig en de eisen worden steeds specifieker en stringenter. Dit vraagt om een dynamische, lees; agile, data governance aanpak om kosten te beheersen en om aan toekomstige richtlijnen te kunnen voldoen. Wij zien nog veel potentieel in het slimmer inrichten van data management.

Duurzaamheid

Het ontsluiten van smart data uit de back-end naar de front-end van de markt geeft duurzaam bestaansrecht

Daarnaast verandert de financiële waardeketen. De traditionele rol die met name banken vervulden wordt steeds meer overgenomen door nieuwe (fintech) spelers aan zowel de back-end als de front-end kant van de markt. Maar ook verzekeraars en claim handlers zien technologie en netwerkplatforms impact maken op de keten.

De rol die traditionele partijen hebben verandert. Waar voorheen financiële middelen de belangrijkste asset was, met ‘wat’ service er omheen, zal in de toekomst de toegevoegde waarde uit smart data worden gehaald. Maar hoe ga je data uit zovele bronnen op een adequate, dynamische manier kunnen ontsluiten naar de frontoffice of derde partijen?

Ons Smart Data Platform biedt hier de uitkomst. Optimaal wendbaar zijn voor verandering, zonder voorbij te gaan aan risk & compliance. Lees meer over Smart Data Platform.  

Inspiratie

Vooroplopen in Finance

- Ontdek hoe Rabobank-dochter FREO hogere conversie realiseert met artificial intelligence. Lees de case

- PwC zegt tegen de finance markt: omarm disruptie. Hoe? De 10 grootste technologie-gedreven ontwikkelen voor 2020 én verder

 

Vooroplopers

Klik op de logo's om te ontdekken hoe AZL en Rabobank vooroplopen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Door onze website verder te bezoeken ga je hiermee akkoord. Lees meer over cookies.