Wonen-Zuid

Wonen Zuid: meer tevredenheid van huurders en medewerkers dankzij predictive BI

Woningcorporatie Wonen Zuid is ervan overtuigd dat datagedreven werken helpt om efficiency te vergroten, wat bijdraagt aan meer tevredenheid van huurders en medewerkers. Omdat de organisatie ook de voorspellende kracht van data wil benutten, was modernisering van de Business Intelligence-omgeving (BI) aan de orde. Een omvangrijk project, waar hulp van buiten voor nodig was. Dankzij Valid werden snel grote stappen gezet.

Uitdaging: meer doen met data

Wonen Zuid onderkent de waarde van inzichten die je uit data kunt halen. Ze helpen je om betere beslissingen te nemen, zowel op strategisch als operationeel niveau. Denk aan het monitoren van de financiële positie, onderhoudsplanning van onroerend goed, of samenwerking met onderhoudspartners. Als je bijvoorbeeld kunt voorspellen wanneer een woning vrijkomt voor een nieuwe huurder, kun je tijdig onderhoudsteams en de verhuurafdeling inseinen dat ze paraat moeten staan.

Sandra Vestjens-Ortmans is Specialist Business Intelligence en Adviseur Informatievoorziening bij Wonen Zuid. Ze vertelt dat het bij rapportages uit de bestaande BI-omgeving vooral was of je in de achteruitkijkspiegel keek. “Wij willen door de vooruit kijken om meer waarde uit onze data te halen.”

Wonen Zuid
Vaid overleg – vrouw man
Oplossing: verniewing van de BI-omgeving

Om dit te realiseren was modernisering en uitbreiding van de BI-omgeving nodig. Valid hielp bij de overgang naar Power BI. Een oplossing die integraal overzicht biedt. Tot dan was veel informatie wel voorhanden maar stond het verspreid, over diverse rapporten.

Dat de keus op Valid viel voor ondersteuning, was vooral om het goed is ingevoerd in de corporatiesector.

Voordeel van de samenwerking: snel stappen zetten

Vestjens: “Het is voor ons van meerwaarde als iemand ons komt helpen die al branche- en materiekennis heeft. Het is ook een pre dat Valid vanuit zuidelijk Nederland opereert. Dat maakt het makkelijker om op locatie samen te werken.”

Zelf pakte Vestjens de regierol op, en leunde op de expertise van Joost Wijdeven, senior business intelligence consultant bij Valid. Hij introduceerde de agile development-methode, om te waarborgen dat het bouwen van nieuw rapporten snel, flexibel en effectief gebeurt. Zo zijn grote stappen gezet.

“Valid levert ideale ondersteuning op onze weg naar een datagedreven organisatie”

Sandra Vestjens-Ortmans Adviseur Informatievoorziening Wonen Zuid
Valid – samenwerken 3
Valid – business2
Het resultaat: inzichten snel en breed beschikbaar

De oude BI-omgeving is uitgefaseerd. De autorisatiestructuur binnen Power BI is goed ingericht. Bovendienis het goed gelukt om gebruikers te helpen om te werken met deze nieuwe tool.

Medewerkers kregen een Power BI-basistraining voor het leren omgaan met de tool. Twintig mensen kregen een aanvullende training om zelf rapporten te maken, of om bestaande rapporten voor eigen gebruik aan te passen. Desgewenst wordt het bedrijfs-breed in de huisstijl van Wonen Zuid beschikbaar gesteld.

Het werken vanuit één systeem, op een uniforme manier, scheelt veel handelingen. Het handmatig bijhouden van Excel-sheets bijvoorbeeld, behoort tot het verleden. Een medewerker genereert nu met één druk op de knop informatie over leegstaande woningen waar mutatieonderhoud nodig is. Dat scheelt twee tot drie uur werk per week. Bovendien is de informatie ook toegankelijk voor anderen in de organisatie.

Rapporten dragen ook bij aan klanttevredenheid. Zo heeft Wijdeven een rapport gemaakt over de interacties met een klant – via balie, telefoon of de website – waar een taak uit voortkomt, bijvoorbeeld een onderhoudsverzoek waar iemand actie op moet ondernemen. Dat geeft managers onder meer inzicht in openstaande taken.

Toekomst: meer bronnen toevoegen

Nu de basis is gelegd, staat het kunnen voorspellen op basis van de data en het ontsluiten van meer databronnen op de agenda. Ook daarvoor wil Wonen-Zuid Valid inschakelen. “Wij ervaren Valid als een hele betrouwbare partij om plezierig mee samen te werken en we willen dat voortzetten.” Valid levert volgens Vestjens ideale ondersteuning op de weg naar een meer datagedreven organisatiewaardoor die de dienstverlening kan verbeteren en floreren.

Wonen Zuid
 • Opgericht in 1909
 • Beheert zo’n 14.000 sociale huurwoningen
 • Actief in tien gemeente in Midden- en Zuid Limburg
 • Ongeveer 160 medewerkers
Projectresultaten op een rijtje
 • Planmatige en flexibele aanpak dankzij agile-methodiek
 • Hoog tempo in oplevering rapporten
 • Professionele uitstraling rapporten
 • Degelijke basis voor verdergaand datagedreven werken in alle lagen van de organisatie
 • Adoptie van self-service-rapportage
 • Aantoonbaar meer efficiency
 • Grote tevredenheid van medewerkers
 • Oplevering op tijd en binnen budget
Meerwaarde Valid
 • Grote kennis van en ervaring in het managen van complexe veranderingstrajecten
 • Grote kennis van en ervaring in het BI- en datadomein
 • Gestructureerde, maar toch flexibele aanpak en projectmanagement
 • Inbreng van hoogwaardige capaciteit
 • Kwaliteitsgericht, aandacht voor testen
 • Hoge handelingssnelheid
 • Oog op de business impact
 • Oog op de lange termijn
 • Resultaatgericht
 • Teamwork met de klant en business partners van de klant