Waterschap Aa en Maas

Datawarehouse met meetdata in Azure

Waterschap Aa en Maas staat voor veilig, voldoende water. Om zijn werk goed te kunnen doen heeft het schap veel stuurinformatie nodig, liefst in real-time. Wat is de kwaliteit van het oppervlaktewater? Waar is te veel water of te weinig? Hoe staat het met de reiniging van afvalwater? Wat zijn de grondwaterstanden? Om antwoord te krijgen op deze vragen, was een datawarehouse nodig. Valid hielp om deze te bouwen.

“Digitale transformatie is ook bij ons een belangrijk thema. Iedereen is bezig de bedrijfsprocessen te innoveren. Net als wij hebben veel waterschappen datalabs in het leven geroepen om te onderzoeken hoe data meerwaarde kunnen bieden aan onze primaire processen: het zorgen voor schoon en veilig water.” Dat zegt Fred van Bemmel, informatie-analist en projectleider bij Waterschap Aa en Maas.

Uitdaging: transitie naar de cloud

Door de gewenste digitalisering kwam datawarehousing in de cloud in beeld. Een aantrekkelijke en haalbare optie, omdat het niet meer nodig is om zelf een infrastructuur op te zetten en te onderhouden. Bovendien biedt de cloud-leverancier tal van kant-en-klare tools en functies. Valid werd gevraagd voor advies, begeleiding en implementatie, omdat deze dienstverlener volgens Van Bemmel toonaangevend is in toonaangevend in datamanagement in de cloud. Op advies van Valid werd gekozen voor Microsoft Azure. Het waterschap beschikt over grote hoeveelheden data: miljoenen metingen van onder meer waterstanden en -kwaliteit. Afkomstig van sluizen, stuwen of rioolzuiveringsinstallaties. In real-time gegenereerd door IoT-toepassingen, of handmatig gemeten in het veld. Aa en Maas wilde die gegevens niet alleen gebruiken om terug te kijken, maar ook vooruit.

download
Waterschap-Aa-en-Maas
Oplossing: Agile partnership op basis van Azure

Het eigen datalab en  IT-beheer voerden samen met Valid een pilot. Die liet zien dat cloud-datawarehousing goed haalbaar was. Aa en Maas koos voor de daadwerkelijke implementatie van het datawarehouse voor de agile benadering. Kleine stapjes nemen maakt risico’s beheersbaar en stelt je in staat gaandeweg bij te sturen. “Het geeft de organisatie de ruimte om mee te groeien met de oplossing. Leren en doen gaan gelijk op,” zegt Van Bemmel.

Voordeel van de samenwerking: aanvullende expertise

Van Bemmel is blij met de goede ondersteuning van Valid. “Je hebt voor dit soort innovaties veel technische en informatiekundige kennis nodig. Die hoeven we niet in huis te hebben. Het is voldoende als we snappen wat er gebeurt en als we weten hoe we het systeem in lucht moeten houden. Valid levert de aanvullende expertise.” Aa en Maas beheert zelf de infrastructuur: de omvang van het datawarehouse, de mappenstructuur, toegangsrechten. Valid zorgt voor het vullen van het datalake en het datawarehouse. Power BI zorgt voor mooie dashboards met grafische weergave van de data.

“Valid heeft een goed plan opgesteld. Ze hebben de juiste toon weten te treffen, en hebben daarmee vertrouwen gekregen. Wat ik verder op prijs stel is de flexibiliteit.”

Fred van Bemmel informatie analist en prrojectleider bij Waterschap Aa en Maas
Valid – vrouw werkplek
Valid – man werkplek
Het resultaat: betere dienstverlening

“Innovatie is het speerpunt. We steken veel tijd en energie in verbetering van onze dienstverlening en bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld op het gebied van calamiteitenpreventie, vanwege extreem weer. Door datasets goed te analyseren kun je anticiperen op mogelijke regenschade of juist op verdroging. Ook optimaliseren we maaibeleid. Een gemaaide waterloop watert optimaal af, maar iedere maaibeurt kost geld. Zo kijken we naar de mogelijkheid maaibeurten beter in tijd te verdelen en soms zelfs over te slaan. Maaionderhoud kun je plannen maar ook daar heb je data voor nodig.“

De innovatieve aanpak van het Waterschap is niet onopgemerkt gebleven. Het leverde Aa en Maas al de titel Beste Overheidsorganisatie van het Jaar op. Onder meer vanwege de vernieuwing van de dienstverlening aan de ingezeten burgers en bedrijven.

Toekomst: meer data breder benutten

Aa en Maas en Valid hebben het fundament gelegd voor verdere uitbouw van de informatievoorziening. Met zowel interne data uit andere applicaties, als met data uit externe bronnen zoals KNMI-weerdata. De nieuwe data-infrastructuur stelt het Datalab in staat veel te experimenteren, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. “Het datawarehouse is nog maar begin.”

Waterschap Aa en Maas
Resultaten
Meerwaarde Valid
Ontdek de mogelijkheden voor jouw organisatie
Valid – CTA 2