RNHB

Concurrentiepositie en bedrijfsprestaties van vastgoedfinancier RNHB verbeterd door data

RNHB is de grootste non-bancaire vastgoedfinancier van Nederland en groeit hard, zowel autonoom als door overnames. Het is nu in een fase beland van bestending van de organisatie, verdere professionalisering én het sturen op data. Voor dat laatste was het nodig om orde te scheppen in de datahuishouding en om het datawarehouse te moderniseren. Het bedrijf wilde dat niet allemaal zelf doen, maar vertrouwt op partners met expertise en uitvoeringskracht, zoals Valid.

Uitdaging: groei ondersteunen

De stormachtige ontwikkeling van RNHB houdt ook in dat het aantal databronnen sterk is gegroeid. Het bedrijf haalt hier informatie uit, die het gebruikt om te kunnen anticiperen op veranderingen in de markt. De datahuishouding op orde brengen (en het datawarehouse moderniseren) was hard nodig, want het bestaande warehouse draaide op één server. Dat was ongewenst uit oogpunt van continuïteit. Dit stond ook vernieuwing binnen het platform van RNHB in de weg.

RNHB
Valid – vastgoed en wonen
Oplossing: datawarehouse in de cloud

Na een gedegen selectieproces viel de keus op Valid Digital Business, voor advies over en uitvoering van het project. “Valid kwam met een goed voorstel”, licht Jan van Poppel toe, dataspecialist van RNHB. “Ze hebben kennis van zaken en hun bedrijfscultuur past goed bij de onze: praktisch, resultaatgericht en snel.”

Binnen anderhalf jaar was het nieuwe datawarehouse in de cloud ontwikkeld en de data gemigreerd, dankzij Azure Pipelines en Azure Data Factory. Databron na databron werd aangesloten, en applicatie na applicatie opgeleverd. Bedrijfsprocessen werden als uitgangspunt genomen. Van Poppel: “Bijvoorbeeld voor het antwoord op de vraag ‘Op welke plaats in het goedkeuringsproces van een aanvraag gaat veel tijd zitten?’. Het datawarehouse geeft inzicht dat we kunnen gebruiken om onze  applicaties beter in te richten, en dat proces waar mogelijk te automatiseren.”

Voordelen samenwerking: inzet van moderne principes

Valid introduceerde moderne principes van datamanagement, modellering en data-architectuur, evenals de agile manier van werken, met data- en scrum-specialisten. Zij werden ingezet voor het bouwen van het datawarehouse en rapportages.

“Het was een complex traject. Je moet niet onderschatten wat het betekent om een legacy-datawarehouse om te zetten”, zegt Van Poppel. “Het gaat om veel data uit allerlei bronnen. Ook het personeel moet meegaan in de nieuwe manier van werken. Ondertussen moet de business gewoon doorgaan. Wij hebben op het scherpst van de snede samengewerkt. Valid heeft goed werk geleverd en heeft altijd zijn verantwoordelijkheid genomen om tot resultaat te komen.”

“Het datawarehouse helpt ons om te weten te komen waar de business succes kan behalen.”

Roland Currie IT director RNHB
Valid – overleg laptop
Valid – man, vrouw
Het resultaat: gestroomlijnde en versnelde bedrijfsprocessen

Roland Currie, IT Director bij RNHB: “Het datawarehouse helpt onze processen te verbeteren, maar ook onze producten en de ontwikkeling daarvan.” Ook heeft RNHB nu meer mogelijkheden om te achterhalen waar de business verbeteringen kan realiseren. “Door bijvoorbeeld aflossingsgedrag te analyseren, vind je partijen die versneld aflossen. Je wilt die klanten graag behouden en je kunt hen in staat stellen om nieuwe vastgoedprojecten aan te gaan. Maar dan moet je weten om welke klanten het gaat en hoe hun portfolio eruit ziet.”

MS Dynamics is leidend. Currie: “Voorheen stonden klantdata op allerlei systemen. Door deze gegevens te centraliseren in het CRM, gaat de datakwaliteit sterk omhoog. Verder zien we dat pandinformatie, bijvoorbeeld over de waarde, steeds belangrijker is voor risk-management. Wij sturen op loan-to-value: de koppeling van de waarde van het onderpand aan de hoogte van de lening. Ook belangrijk zijn data met betrekking tot het betalingsgedrag van onze klanten”, legt Currie uit.

Het datawarehouse ondersteunt dus niet alleen de dagelijkse business, maar is ook een krachtige innovatietool. RNHB en Valid hebben een omgeving gebouwd om in te experimenteren met data, ook uit externe bronnen. “Bijvoorbeeld om analyses te doen op energielabels van panden of op postcodes”, zegt Van Poppel.

 • Gestroomlijnde en versnelde bedrijfsprocessen.
 • Future-proof datawarehouse in de cloud waarin de data zijn geconsolideerd, waar gemakkelijk nieuwe databronnen op kunnen worden aangesloten.
 • Hogere datakwaliteit dankzij consolidatie en centralisatie.
 • Dankzij het warehouse in de cloud, kan RNHB sneller nieuwe technologieën  teadopteren en daardoor zelf verder te innoveren.
Toekomst: basis uitbouwen

Het instituut beschikt nu over een veilige basis voor de toekomst, die gaandeweg kan worden uitgebreid om aan de behoeften van gebruikers tegemoet te komen. Door self-service-mogelijkheden aan te bieden, zijn zij minder afhankelijk van het BI-team.

RNHB
 • In 2008 ontstaan uit de samenvoeging van de Rijnlandse en de Nederlandsche Hypotheekbank
 • Historie gaat terug tot 1890
 • Telt meer dan 150 vastgoedprofessionals
 • Verstrekt leningen van 50.000 tot meer dan 100 miljoen euro
 • Vastgoedportefeuille 4 miljard euro
Business benefits
 • De nieuwe datahuishouding ondersteunt efficiënt nieuwe business-initiatieven.
 • Veranderingen in de business worden snel in het datawarehouse doorgevoerd.
 • De verbeterde informatiepositie, maakt dat RNHB scherp inzicht heeft in de eigen bedrijfsprocessen en in klantontwikkelingen.
 • Daardoor is het bedrijf in staat verdienmogelijkheden op het spoor te komen en efficiencyverbeteringen te realiseren.
 • Zo is het proces om investeringsaanvragen goed te keuren aanzienlijk versneld.
 • Beter risk management zorgt ervoor dat RNHB leningen aangaat met betrouwbare klanten en tijdig kan ingrijpen bij betalingsachterstanden.
 • Aantonen van compliance aan regelgeving en governance is sterk vergemakkelijkt.