Medtronic

Valid helpt Medtronic-applicatie te moderniseren

Medtronic had zo’n zestig jaar geleden de primeur met de eerste implanteerbare pacemaker voor hartpatiënten. Nu levert het bedrijf diverse apparatuur en diensten waar miljoenen mensen over de hele wereld hun gezondheid – en vaak hun leven – aan te danken hebben. Met iCARS (Individual Cost Acquisition Request Service), helpt Medtronic om patiënten in Duitsland hun aanvragen voor de vergoeding van behandelingen te stroomlijnen. Valid hielp Medtronic het iCARS-systeem te moderniseren.

Medtronic Duitsland ondersteunt de patiënt, zorgverzekeraar en zorgverlener in de administratieve afwikkeling van zorgvergoedingen. Het iCARS-systeem speelt daarin een belangrijke rol: deze applicatie archiveert relevante aanvraag- en patiëntgegevens, genereert correspondentie tussen patiënten, zorgverzekeraars en –verleners, en bewaakt de status en voortgang van de aanvragen.

Uitdaging: kritisch systeem moderniseren

Er was noodzaak om het verouderde iCARS-systeem te moderniseren, doordat het einde van de technologische levenscyclus in zicht kwam. Het systeem stond innovatie in de weg. De doorontwikkeling van het platform bleef achter bij de behoeften van de business.

Link is een onderdeel binnen het IT Shared Service Center EMEA. Link ontwikkelt out-of-the-box software ter ondersteuning van onder meer de logistieke processen. Vanuit een eerdere samenwerking met de IT-organisatie in Duitsland werd al snel contact gelegd met de vraag of het Link-team iCARS in een modern jasje kon steken. Bij Link heeft Maurice Spee als business-analist/projectmanager namens Valid het project geleid, onder supervisie van Patrick van Weert.

Valid werkt al vele jaren samen met Medtronic EMEA, onder meer op het gebied van infrastructuur en systeembeheer. Ook voor applicatieontwikkeling wordt de expertise van Valid ingezet.

Medtronic kantoor
Medtronic kantoorinrichting
Oplossing: functionaliteit opnieuw opbouwen

Om de business continuïteit van de iCARS-oplossing te waarborgen heeft het Medtronic EMEA Link-team op basis van C# de kernfunctionaliteit van de applicatie opnieuw opgebouwd in Azure op het SQL-platform.

De ontwikkeling gebeurde volgens het Security en Privacy by Design principe. De nieuwe omgeving voldoet aan de wettelijke eisen en regelgeving op het gebied van Data Privacy en Protection (GDPR). Maar natuurlijk ook aan de hoge, eigen normen van Medtronic met betrekking tot patiënt- en productveiligheid, en het bewaren en beveiligen van gegevens.

Een ander principe is Continuous Improvement: het doorlopend werken aan verbetering. Niet alleen van de software zelf, maar ook van de bedrijfsprocessen die zij ondersteunt.

Voordeel van de samenwerking: grondige toetsing

Met iCARS gaat het om patiënten gegevens, dus er was veel aandacht voor security en privacy. Van Weert: “Maurice heeft ook dat heel goed gedaan. Het was de eerste keer dat binnen het Link-team  alle aspecten van regelgeving, privacy en security zo uitgebreid zijn getoetst.”

Patrick van Weert: “De samenwerking is altijd erg goed. Maurice heeft dat ook weer laten zien. Hij is een zeer ervaren business-analist met veel kennis van zaken, en belichaamt Valids bedrijfscultuur. Die is open en eerlijk, oplossingsgericht, en van meerwaarde om verder te komen. En met gevoel voor het menselijke aspect.’

Een van de kenmerken van application development-Valid-style is agile: korte ontwikkelcycli in nauwe betrokkenheid van de eindklant. Zo is Spee meermalen met een developer afgereisd naar Duitsland, om de klant aldaar de stand van zaken te laten zien en om feedback te krijgen voor verdere verbetering. Naast de technologische kennis ligt daar de kracht van Valids aanpak.

“Veel complimenten voor de manier waarop het project is gelopen en voor het eindresultaat. ”

Patrick van Weert Senior IT Supervisor Medtronic
Valid – overleg werkplekken
Valid – samenwerken 2 (2)
Resultaat: klus op tijd geklaard, Medtronic is klaar voor meer

Het project is op tijd en binnen budget opgeleverd. Er zijn geen storingen opgetreden tijdens en na de migratie. Er is veel aandacht besteed aan de gebruikersacceptatie. De introductie van een Hypercare-fase, waarin support direct vanuit het Link-team werd verleend, heeft ertoe bijgedragen dat vragen en issues direct konden worden opgelost.

Het is de bedoeling dat deze positieve ervaringen leiden tot een spin-off: meer projecten binnen Medtronic EMEA Duitsland en in andere landen.

Medtronic
 • Opgericht in 1949
 • Actief in meer dan 150 landen
 • Meer dan 95.000 medewerkers
 • Biedt vernieuwende oplossingen voor meer dan 70 gezondheidsaandoeningen, van Parkinson tot diabetes
 • 2,5 miljard euro geïnvesteerd in R&D
 • Meer dan 75 miljoen mensen gebruiken Medtronics-technologie
Medtronic
 • Bedrijfskritische applicatie toekomstbestendig gemaakt
 • Project binnen tijd en budget met succes afgerond
 • State-of-the-art technologie
 • Continuïteit applicatie gewaarborgd, ook in de toekomst
 • Security en privacy by design
 • GDPR en Medtronic Governance Compliance
 • Succesvolle pilot voor Test Center of Excellence India
Meerwaarde Valid
 • Strak, maar niet rigide project management
 • Introductie agile werkwijze
 • Meerwaarde gedurende alle aspecten en fases van het project
 • Kennis van zaken
 • Resultaatgericht
 • Gestructureerde, en toch flexibele aanpak
 • Teamwork