Fontys

Fontys: naar een datagedreven organisatie dankzij moderniseringsslag

Kennisinstituut Fontys speelt een belangrijke rol in opleiding en onderzoek in het zuiden van Nederland. Het wil meer sturen op data om zijn maatschappelijke opdracht te kunnen vervullen: bijdragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving. Hiervoor moet de organisatie kunnen uitgroeien tot een ‘talentgericht, onderzoekend en wendbaar Fontys’. Met andere woorden: Fontys wil datagedreven gaan werken en schakelde hiervoor de hulp in van Valid.

Uitdaging: informatievoorziening verbeteren

Niet alleen de concernleiding vraagt om hoogwaardige sturingsinformatie, maar ook het management van de verschillende instituten van Fontys, en afdelingen als personeelszaken en communicatie. Na een marktconsultatie werd Valid gevraagd voor ondersteuning bij het verbeteren van de informatievoorziening. Valid was al bekend met Fontys, doordat het eerder al had meegebouwd aan de bestaande Business Intelligence-omgeving.

Fontys
Valid – vrouw man werkplek
Oplossing: modernisering van de data huishouding

Valid begon met een inventarisatie van de uitgangssituatie. De conclusie luidde dat wanneer Fontys ambities op het gebied van informatiehuishouding waar wilde maken, modernisering van zijn datahuishouding en rapportages nodig was. Hierbij hoort een andere platformomgeving, met meer mogelijkheden op het gebied van privacybescherming, schaalbaarheid en cybersecurity. Overstappen naar Azure lag voor de hand, omdat Fontys al bekend was met Microsoft-technologie.

Fontys stelde de volgende voorwaarden:

 • De overstap moest veilig gebeuren;
 • Alle in de oude omgeving geïmplementeerde definities en business rules moesten in de nieuwe omgeving foutloos worden overgenomen;
 • Strenge AVG regels moesten op de juiste manier worden doorgevoerd;
 • Ondertussen moest een kwaliteitsslag worden gemaakt
 • Function creep moest worden voorkomen.

Function creep is het gebruik van persoonsgegevens of software voor andere doeleinden dan het oorspronkelijk bedoeld is. Zo is het rijbewijs ooit geïntroduceerd om aan te tonen dat de houder een voertuig mag besturen, en niet als identificatiemiddel.

Voordelen samenwerking: volgens planning en binnen budget afgerond

Valid maakt de complexe migratie van een on-premise datawarehouse naar een datawarehouse in de cloud behapbaar door een gecontroleerde, stapsgewijze aanpak. Deze is gebaseerd op flexibele agile-methodieken, waarbij steeds blokjes functionaliteit worden opgeleverd.

Frans Vermeulen, scrum master bij Fontys: “Valid heeft haar deel van de werkzaamheden volgens afspraak op tijd en binnen het budget opgeleverd. Het zijn goede vakmensen die technisch en inhoudelijk sterk zijn, gesteund door een krachtige organisatie. Echte teamspelers, waardoor het onderscheid tussen interne en externe medewerkers afwezig is.”

“Het zijn gewoon goede vakmensen, technisch en inhoudelijk sterk, en gesteund door een krachtige organisatie.”

Frans Vermeulen Scrum Master Fontys Hogeschool
Valid – overleg laptop
Valid – man, vrouw
Het resultaat: een modern dataplatform

Iedereen ging voor een goed eindresultaat, zegt Vermeulen. Dat is gelukt: Fontys beschikt nu over een gestandaardiseerde en modern dataplatform, te gebruiken voor zowel de informatievoorziening aan de bedrijfsleiding, als door studenten, docenten en onderzoekers. Zo zijn al rapportages over studierendement en -aanmeldingen in de nieuwe omgeving live gegaan. Daarmee komen doelen eerder binnen bereik.

Toekomst: meer self-service

Het instituut beschikt nu over een veilige basis voor de toekomst, die gaandeweg kan worden uitgebreid om aan de behoeften van gebruikers tegemoet te komen. Door self-service-mogelijkheden aan te bieden, zijn zij minder afhankelijk van het BI-team.

Fontys Hogeschool
 • 46.000 studenten
 • 5.000 medewerkers
 • Locaties in tien steden in Brabant en Limburg
 • 25 afzonderlijke instituties
 • Meer dan 100 opleidingen
Meerwaarde Valid
 • Kennis van de datahuishouding van Fontys
 • Grote kennis en ervaring op het gebied van Azure Cloud-migraties
 • Grote kennis en ervaring op het gebied van datawarehouses
 • Gestructureerde, en toch flexibele aanpak
 • Hoge handelingssnelheid
 • Oog op de lange termijn
 • Resultaatgericht
 • Teamwork met de klant