Alfa Accountants & Adviseurs

Bedrijfskritische applicaties naar de Valid private cloud

Als er één beroepsgroep is die werk maakt van data, dan zijn het wel de accountants. Met de gegevens uit de financiële administraties van hun klanten, valt echter veel meer te doen dan alleen maar de boekhouding controleren en jaarstukken maken. Alfa Accountants en Adviseurs en de melkveehouderijsector wijzen de weg naar de toekomst: de data-driven boerderij als voorbeeld voor andere sectoren. Valid zorgt voor een high-performance, high-available private cloud waarin de core-applicaties van Alfa ongestoord hun werk doen.

In de agrarische sector is Alfa toonaangevend, onder meer vanwege het zogeheten Bedrijfs Analyse Systeem (BAS). Aangesloten melkveehouders worden hierdoor van informatie voorzien, waarmee zij hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren en benchmarken met andere organisaties. Het gaat onder meer om data uit de financiële administratie van de boer, uit facturen van veevoederleveranciers en leveringsinformatie van de melkfabriek. Met Internet of Things-toepassingen kan deze informatie worden verrijkt met data uit andere bronnen, bijvoorbeeld over energieverbruik of mestproductie.

Uitdaging: moderniseren, standaardiseren en centraliseren

Om door te kunnen innoveren en groeiende hoeveelheden data het hoofd te bieden, was modernisering van de datahuishouding nodig. Daarnaast voelde Alfa de noodzaak om de ICT verregaand te standaardiseren en te centraliseren. Valid is al jarenlang de vertrouwde service-partner en werd gevraagd de bestaande ICT op de diverse vestigingen te vernieuwen. “Om sneller te kunnen veranderen was standaardisatie van de werkprocessen en de ICT nodig. Onze IT-strategie is nu gericht op de cloud en mobiel werken.” Dat zegt René Vermeulen, Manager ICT Support en Infrastructuur bij Alfa.

Alfa
Valid – finance
Oplossing: migratie van applicaties naar Flexpod

Citrix-terminals zijn vervangen door laptops met Office 365 als standaardvoorziening. Zes kern-bedrijfsapplicaties zijn overgezet naar FlexPod. Deze technologie ligt aan de basis van Valids IaaS-dienstverlening (zie kader).

Resultaat: gegarandeerde stabiliteit en performance

“In de oude situatie draaiden we de core-applicaties in eigen huis en deed Valid het technische beheer. We wilden overstappen op een hosted private cloud, met gegarandeerde stabiliteit en performance, en volledig beheerd door de provider. We hebben de uitvraag neergelegd bij diverse partijen. Maar we waren het meest gecharmeerd van de oplossing van Valid, mede omdat die het dichtste lag bij wat wij zelf voor ogen hadden. Bovendien werken we al tien jaar lang naar volle tevredenheid met ze samen. Die oplossing is het dus geworden.”

De technische migratie van de zes financiële applicaties naar FlexPod is snel en gemakkelijk verlopen. “Er mocht geen verslechtering van de performance optreden. Dat is gelukt. Immers, als bijna duizend mensen niet bij hun applicaties en data kunnen, lijden wij grote schade.” Datamanagement en storage zijn op een hoger plan gebracht door storage-tiering te introduceren. Medewerkers zijn meegenomen in de verandering. Werken op een terminal is wezenlijk anders dan in de browser op een Windows-laptop met Office 365 en vraagt aandacht. En natuurlijk stelt het beheer van systemen die mensen mee naar huis nemen andere eisen op het gebied van security.

“We waren het meest gecharmeerd van de oplossing van Valid, mede omdat die het dichtste lag bij wat wij zelf voor ogen hadden. Bovendien werken we al tien jaar lang naar volle tevredenheid met ze samen. Die oplossing is het dus geworden.”

René Vermeulen Manager ICT support en infrastructuur bij Alfa Accountants & Adviseurs
Valid – overleg laptop
Valid – man, vrouw
Voordelen voor de business

Inmiddels ziet Vermeulen de businessvoordelen van de hybride en flexibele mix van Valid FlexPod en on-premises bij Alfa. Alfa hoeft geen tijd meer te besteden aan het opstellen van rfp’s (request for proposal) voor nieuwe capaciteit. Het contract met Valid maakt immers makkelijk op- en afschalen mogelijk. Alfa betaalt voor het daadwerkelijke gebruik, heeft geen investeringen meer op de balans, en maakt de omslag van Capex naar Opex. “Al met al zijn we veel flexibeler geworden,” zegt Vermeulen.

Toekomst: uitbreiden en verfijnen

De volgende stap is saneren en ver-SaaS-en. Daarna staat het big data warehouse op de rol. “Wat we in de agrarische sector hebben gerealiseerd smaakt naar meer: verder uitbreiden en verfijnen, en het concept naar andere sectoren uitrollen. Met de modernisering van onze infrastructuur hebben we een belangrijke stap gezet.”

Alfa Accountants & Adviseurs
Resultaten
Meerwaarde Valid
Ontdek de mogelijkheden voor jouw organisatie
Valid – CTA 2