"De mogelijkheid om datawarehousing in de cloud te doen, versnelt innovatie met data.” Fred van Bemmel, informatie-analist en projectleider

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas in de wolken met waterdata in de cloud

Onderdeel van de Industriële waardeketen? Doe mee aan de Nationale Benchmark Data Innovatie 2020:

Doe mee aan de benchmark >>

Valid bouwt datawarehouse met meetdata in Azure

Om goed te kunnen werken met water heeft een waterschap veel informatie nodig, liefst in real-time. Wat is de kwaliteit van het oppervlaktewater? Waar is teveel water of te weinig? Hoe staat het met de reiniging van afvalwater? Wat zijn de grondwaterstanden? Na een eerdere - afgeblazen - poging om een datawarehouse te bouwen, pakt Waterschap Aa en Maas nu door met een datawarehouse voor waterdata in de Azure-cloud. Valid adviseert, begeleidt en bouwt.

Context: digitale transformatie

Aa en Maas wilde al zo’n tien jaar geleden bedrijfsbrede managementrapportages (Maraps) realiseren en liet Valid de mogelijkheden onderzoeken voor een datawarehouse als basis. Uiteindelijk is dat project niet van de grond gekomen vanwege de kosten en de uitdagingen op het gebied van datakwaliteit en toegangsbeheer.

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is de wereld veranderd. “Digitale transformatie is ook bij ons een belangrijk thema. Iedereen is bezig de bedrijfsprocessen te innoveren. Net als wij hebben veel waterschappen datalabs in het leven geroepen om te onderzoeken hoe data meerwaarde kunnen bieden aan onze primaire processen: het zorgen voor schoon en veilig water.” Dat zegt Fred van Bemmel, informatie-analist en projectleider bij Waterschap Aa en Maas.

Door de gewenste digitalisering kwam datawarehousing weer om de hoek kijken, net als Valid. Immers, datawarehousing heeft zich dankzij de cloud ontwikkeld tot een aantrekkelijke en haalbare optie. Het is niet meer nodig zelf een infrastructuur op te zetten en te onderhouden. Bovendien biedt de cloud-leverancier tal van kant-en-klare tools en functies. En Valid is toonaangevend in datamanagement in de cloud. In het geval van Aa en Maas is op advies van Valid gekozen voor Microsoft Azure.

Uitdaging: vooruitkijken

“We zijn begonnen de informatiebehoefte scherp te stellen: er was vooral behoefte aan uitkomsten uit metingen, over de staat en de stand van het water. In het verleden, nu en in de toekomst. Aan terugkijken om vooruit te kunnen kijken.” Het gaat om honderden miljoenen metingen van waterstanden, waterkwaliteit, in- en uitstroom, volumes. Soms in real-time Internet of Things-metingen in sluizen, stuwen of rioolzuiveringsinstallaties, soms uit incidentele, handmatige metingen in het veld. De waterkwaliteit wordt vastgesteld aan de hand van meetwaarden van bijvoorbeeld fosfor en zuurstof in het water.

Nadat de informatiebehoefte in kaart was gebracht, is vanuit het Datalab samen met IT Beheer van het waterschap en onder begeleiding van Valid een pilot uitgevoerd met het betrekken van de datawarehouse-infrastructuur en -functionaliteit vanuit Azure. Die pilot liet zien dat cloud datawarehousing goed haalbaar was.

Oplossing: agile partnership op basis van Azure

Van Bemmel: “Valid heeft geholpen onze informatiebehoefte in kaart te brengen en het datawarehouse op te zetten. Ook hebben we Valid om een plan van aanpak gevraagd voor het oplossen van het vraagstuk van de datakwaliteit. We hebben dit plan gebruikt om te toetsen of Valid met een goed verhaal kwam. Dat was beslist het geval.”

Aa en Maas heeft voor de daadwerkelijke implementatie van het datawarehouse een andere benadering gekozen dan het tien jaar geleden voor ogen had. “Toen wilden we in één grote stap resultaat bereiken. Valid heeft ons ervan overtuigd dat digitale transformatie een leerproces is dat je beter in kleine stapjes kunt aflopen met een Agile-benadering.” Deze aanpak maakt ook de risico’s beheersbaar en maakt het mogelijk het proces gaandeweg bij te sturen. De risico’s hebben onder meer te maken met de schaal van de metingen. Hoe ziet de businesscase eruit als de datavolumes sterk toenemen? En wat zijn de limieten aan (cloud) datawarehousing? Wat gebeurt er als de organisatie of de business verandert? In een traditionele aanpak zet je het budget en de resources direct in om na enkele maanden tot het vooraf gedefinieerde resultaat te komen. Het risico bestaat dat de uitkomst niet helemaal of helemaal niet aansluit op de behoeften die zich in de tijd verder ontwikkelen. Voortschrijdend inzicht krijgt geen kans. Dat ligt anders met een Agile-benadering. “Het is niet helemaal SMART, maar geeft de organisatie de ruimte om mee te groeien met de oplossing. Leren en doen gaan gelijk op,” zegt Van Bemmel.

Resultaten: beste overheidsorganisatie

De mogelijkheid om datawarehousing in de cloud te doen, versnelt innovatie met data. Van Bemmel is blij met de goede ondersteuning van Valid daarin. “Je hebt voor dit soort innovaties veel technische en informatiekundige kennis nodig. Die hoeven we niet in huis te hebben. Het is voldoende als we snappen wat er gebeurt en als we weten hoe we het systeem in lucht moeten houden. Valid levert de aanvullende expertise.” Aa en Maas beheert zelf de kale infrastructuur (omvang datawarehouse, mappenstructuur, toegangsrechten). Valid zorgt voor het vullen van het datalake en het datawarehouse. PowerBI zorgt voor mooie dashboards met grafische weergave van de data.

“Innovatie is speerpunt, we steken veel tijd en energie in pilots voor de verbetering van onze dienstverlening en onze bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld op het gebied van calamiteitenpreventie door extreem weer. Door datasets goed te analyseren kun je anticiperen op mogelijke regenschade of juist op verdroging. Op basis van data uit het zeer droge jaar 1976 hebben we een voorspellingsmodel voor de grondwaterstanden gemaakt met een horizon van drie maanden. Dat delen we met de buitenwereld via een portal. We zitten hier voor een deel op hoge gronden en het is lastig water naar hoger gelegen gebieden te krijgen. We kunnen nu beter inschatten of we de  komende tijd op een onttrekkingsverbod afstevenen. En we optimaliseren maaibeleid. Een gemaaide waterloop watert optimaal af, maar dit is niet het enige doel van een waterloop, en iedere maaibeurt kost geld. Zo kijken we naar de mogelijkheid maaibeurten beter in tijd te verdelen en soms zelfs over te slaan. Maaionderhoud kun je plannen maar ook daar heb je data voor nodig.“ De nieuwe data-infrastructuur stelt het Datalab in staat veel te experimenteren, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De innovatieve aanpak van het Waterschap is niet onopgemerkt gebleven. Eind 2018 werd Aa en Maas uitverkozen tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar, onder meer vanwege de vernieuwing van de dienstverlening aan de ingezeten burgers en bedrijven.

Toekomst: meer data breder benutten

Aa en Maas en Valid hebben het fundament gelegd voor verdere uitbouw van de informatievoorziening met interne data uit andere applicaties en met data uit externe bronnen zoals KNMI weerdata. “Data worden steeds belangrijker, de behoefte aan beschikbaarheid steeds groter. Het datawarehouse is nog maar begin. We zijn nu al in staat kansen te creëren dankzij het laagdrempelige, gestroomlijnde proces van informatievraag naar dashboard.” Azure is nu nog besloten. Op termijn wordt het datalake vrijgeven. Aa en Maas heeft zich geconformeerd aan het Open Data-beleid van het Waterschapshuis van de Unie van Waterschappen.

Daarom Valid

De uitvraag van Aa en Maas was anders dan anders. “Wij hebben meer een globale hulpvraag gesteld dan dat we een gedetailleerde lijst met requirements hebben opgegeven. Valid heeft daarop een goed plan opgesteld. Ze hebben de juiste toon weten te treffen en daarmee vertrouwen gekregen. Wat ik verder op prijs stel is de flexibiliteit van Valid. Je kunt niet vooraf bedenken wat je allemaal tegenkomt. Dan wil je niet tegen de beperkingen van de leverancier aanlopen, bijvoorbeeld op het gebied van capaciteit of rigide SLA’s. Die flexibiliteit en praktische houding zie ik terug bij de mensen die hier actief zijn.”

Van Bemmel is verder te spreken over de effectiviteit van de dagelijkse standup meetings en het gemak van de Valid projectadministratie. En wat natuurlijk ook helpt is Valid’s diepgaande kennis van, en ervaring met Microsoft Azure en PowerBI die Valid als Microsoft Gold Partner aantoonbaar heeft. “Dan heb je een heleboel streepjes voor.”

Valid helpt Waterschap Aa en Maas voorop te lopen. “De technische ontwikkelingen gaan zo snel, dat je moet oppassen achter te blijven. Wij zijn geen technisch bedrijf, we hoeven niet in de spits te lopen, maar we willen geen kansen laten liggen. Valid pakt deze uitdaging op en neemt ons mee naar de toekomst.”

Tips

 • Niet teveel vooruit kijken. Zet gewoon de eerste stap en houd die klein om te voorkomen dat je jezelf voorbij loopt. Ga Agile te werk.
 • Kijk over de muur. Zet mensen uit verschillende disciplines bij elkaar en ga teamgericht werken, in plaats van afdelingsgericht. Dat maakt plannen lastig, maar het is een succesfactor. Het management moet daar ruimte voor geven.

Cijfers Waterschap Aa en Maas

 • 1.000.000 metingen per dag
 • 9.000 meetlocaties
 • 60 gebruikers
 • 1 TB datalake
 • Datalake en Datawarehouse dagelijks geactualiseerd

Resultaten

 • Basis voor data-driven processen is gelegd
 • Data-integratie van afzonderlijke bronsystemen is nu mogelijk
 • Correlaties tussen de kwaliteit en kwantiteit van meetgegevens zichtbaar te maken
 • Rapportage met PowerBI gemakkelijk en consistent
 • Handmatig knip- en plakwerk in Excel niet meer nodig

Meerwaarde Valid

 • Vooruitdenken
 • Plan van aanpak ipv offerte
 • Meerwaarde bij ontwerp en implementatie
 • Kennis van zaken
 • Resultaatgericht
 • Gestructureerde, en toch flexibele aanpak
 • Teamwork

Waterschap Aa en Maas - Beste overheidsorganisatie van het Jaar

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water in het belang van ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is daarbij veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staat het waterschap voor innovatief en duurzaam waterbeheer, ook voor volgende generaties. Het waterschap heeft als missie het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met een open oog voor economische aspecten. Het beheergebied beslaat 161.000 ha verspreid over 21 gemeenten, diverse natuurgebieden en landbouwgronden.

Eind 2018 kreeg Waterschap Aa en Maas de award ‘Beste Overheidsorganisatie van Nederland’. De verkiezing beste overheidsorganisatie en beste overheidsmanager wordt jaarlijks georganiseerd door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM). De award werd uitgereikt door juryvoorzitter Jan van Zanen burgemeester van de gemeente Utrecht. Uit het juryrapport: ‘Waterschap Aa en Maas is een overheidsorganisatie die voeling houdt met een veranderende samenleving en geen handhavende overheid is in de traditionele betekenis. Een partner voor inwoners en bedrijven. Die volop gebruik maakt van de nieuwe digitale mogelijkheden’.

Net als Waterschap Aa en Maas data-gedreven worden? Ontdek hoe jij scoort ten opzichte van de industriële waardeketen:

Doe mee aan de benchmark >>

Werken bij Valid

De club waar we trots op zijn. Kies je carrière met karakter.

Een lekker salaris, mooie projecten en leuke extra’s. Waar kies je voor? Jouw toekomstige collega's weten het wel. Zij kozen voor karakter. Want dat is waar we vol mee zitten. We kijken vooruit, terwijl we vandaag impact maken. Samen met onze collega’s, klanten en partners. En die gemeenschappelijke passie voel je aan alles. 

Bezoek onze carrièresite

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Door onze website verder te bezoeken ga je hiermee akkoord. Lees meer over cookies.