Menu

Visie

Realize Business Benefits


Valid zet ICT gericht in als middel om uw doelen te realiseren.
Uw bedrijfsdoelstellingen staan altijd centraal in onze aanpak. Dat begint bij onze kennismaking. We gaan graag het gesprek aan over wat u wilt bereiken. Onze betrokken professionals denken met u mee en komen met oplossingen die u vooruit helpen.

Bij het realiseren van deze oplossingen is het van belang de oorspronkelijke bedrijfsdoelstellingen niet uit het oog te verliezen. Het projectdoel is immers niet het hoogste doel. Dit besef maakt dat we projecten beter en effectiever uitvoeren.

Als een project is afgerond, gaat over het algemeen ieder zijns weegs. Over op de orde van de dag. Dat is begrijpelijk vanuit het project-, maar niet vanuit business-perspectief. Het oogsten van de benefits begint vaak pas als het project is afgerond. We geven dit dan ook alle aandacht.


Deliver Better


Valid draagt graag bij aan de verbetering van de dienstverlening aan uw klanten.
Iedere organisatie wordt op termijn een ICT-gestuurde organisatie. De klanten, de gebruikers, het management, de toezichthouders: allemaal vertrouwen ze op een perfect werkende ICT-omgeving die hen ondersteunt.

Zo worden steeds hogere eisen gesteld op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Maar ook op het gebied van security, beschikbaarheid en het kostenniveau. ICT moet goed op orde zijn, up-to-date en klaar voor de toekomst.

Hoe beter al uw processen zijn georganiseerd, hoe beter u als organisatie kan opereren. Als ICT-dienstverlener heeft Valid de expertise en kennis in huis om daarbij te ondersteunen. Wij leveren meerwaarde door onze uitgebreide ervaring, best practices en schaalvoordelen.


Adopt New Technologies


Valid helpt u graag de kansen van nieuwe technologie te benutten.
Proactief inspelen op technologische innovatie levert kansen op. Cloud, Mobile, Social Media, Big Data en The Internet of Things bieden nieuwe kansen. Deze kansen benutten betekent voorop lopen.

Het bijbenen van alle technologische ontwikkelingen is een complexe uitdaging. Achterlopen is echter geen optie meer. Vaak is het op termijn duurder en uw klanten en gebruikers haken af. Nog uitdagender is het om voorop te lopen en te anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen.

Valid is constant bezig met innoveren, het filteren van kansen ten opzichte van hypes en het ontwikkelen van een visie op de toekomst. Met deze inzichten helpen we u nieuwe technologieën optimaal benutten.