Project Services

Aandacht voor projecten

Valid heeft een grote staat van dienst op het gebied van Project- & Programmamanagement. Onze senior professionals onderscheiden zich door betrokkenheid, daadkracht, ervaring en leiderschap. Professionals die voortdurend in ontwikkeling zijn en meegaan met de snelheid waarmee vernieuwde competenties en kennis gevraagd worden. En vooral: die succesvol projecten voor u uitvoeren, zodat u voorop loopt. Projecten die leiden tot business benefits, want daar gaat het uiteindelijk om.

Valid acht kwalitatief hoogstaande Projectmanagement-diensten essentieel om de complexe uitdagingen van ICT en de ‘Digital World’ te beantwoorden. De praktijk is weerbarstiger dan beschreven staat in de gangbare methodieken zoals IPMA, Prince2 en PMP. Ook Agile-methodieken zoals Scrum bieden geen magische oplossingen. Projectsucces bestaat niet enkel uit het methodisch aflopen van een aantal vastgestelde best practices. De juiste afstemming tussen mens, techniek en organisatie  is essentieel. 

Onze dienstverlening omvat ICT-projectmanagement in verschillende vormen:

  • Consultancy & interim professionals
  • Interim Management
  • Fixed-price projecten
     

Hierbinnen kan de rol van Valid op diverse manieren worden ingevuld:

  • Voorbereiden en opzetten van de projectorganisatie, of advisering hieromtrent
  • Projectmanagement en/of het uitvoeren van het project
  • Project auditing 
     

“Stay Ahead” is geen eenmalig kunstje. U kunt erop vertrouwen dat de Valid professionals zich voortdurend inzetten om uw succes. Wat ons betreft eindigt onze relatie niet bij afronding van het project. Al onze kennis blijft uw organisatie ter beschikking staan.

Relevante Oplossingen

Infrastructures
Business Productivity
Applications
Analytics
Security
Maatwerkapplicaties

Relevante Artikelen

Case - Vodafone
Nieuws - Valid gastheer van IPMA bijeenkomst

Neem contact op met Roger Kaanen