Menu

MVO

Het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) blijft toenemen. Ook bij Valid zijn we ons terdege bewust van de noodzaak om rekening te houden met de omgeving waarin we werken. Daarom dienen we de belangen van diverse stakeholders, voor nu en in de toekomst. Het milieu neemt daarbij een bijzondere positie in. Valid onderneemt maatschappelijk verantwoord vanuit een balans tussen People, Planet & Profit. Een balans die past bij ons bedrijf en onze markt.

People

Wat People betreft spreekt het vanzelf dat Valid klanten en medewerkers met respect behandelt. We zoeken naar win-win situaties met oog voor de diverse belangen en gebaseerd op reële verwachtingen. Uiteraard gaat Valid op dezelfde manier om met sollicitanten, leveranciers en andere externe partijen.

Een van de meest recente veranderingen in het kader van People is een nieuw, innovatief arbeidsvoorwaardenpakket dat Valid onlangs heeft geïmplementeerd. Een belangrijk speerpunt daarin is de mogelijkheid om vast tegen variabel salaris uit te ruilen. Hiermee speelt Valid in op een belangrijke trend in de arbeidsmarkt: individualisering.

Een medewerker kan namelijk zelf jaarlijks kiezen hoe de verhouding tussen zijn vast salaris en zijn variabele salaris moet zijn. Dit overigens binnen de grenzen van de salarisschalen. Salarisschalen die geënt zijn op benchmarkgegevens van de Nederlandse ICT-sector. Een ander speerpunt van de arbeidsvoorwaarden van Valid is win-win performance management. De bonusregeling die een medewerker gekozen heeft, bevat een individuele en/of team-doelstelling, die gekoppeld is aan de business planning van Valid.

Planet

Als het gaat om Planet richt Valid zich op het minimaliseren van het gebruik van resources en op het verantwoord gebruiken ervan. Zo faciliteren we onder meer thuiswerken en stimuleren we het rijden in energiezuinige auto's. Verder kiezen we bij voorkeur voor producten met een keurmerk, bijvoorbeeld FSC-papier en FairTrade-koffie. Verder leveren veel diensten van Valid een bijdrage aan de reductie van resources. Denk hierbij aan virtualisatie en telewerkoplossingen waardoor onder meer het energieverbruik gereduceerd wordt.

Profit

Om ook op lange termijn succesvol te zijn is het maken van een gezonde Profit van evident belang voor Valid. Om te kunnen investeren in onze toekomst, in duurzame partnerships met onze klanten en in langlopende arbeidsrelaties met onze medewerkers.