Menu

Valid verkrijgt ISAE 3402 type 2 verklaring

Eindhoven, 14 maart 2016 – Valid maakt bekend dat het per 1 maart 2016 de ISAE 3402 type 2 verklaring heeft verkregen. De door een onafhankelijke partij toegekende verklaring onderstreept de kwaliteit van Valid’s dienstverlening. 

Bij outsourcing ontstaat de vraag hoe de uitbesteding beheerd wordt: hoe gaat de serviceorganisatie om met security? Wie heeft er toegang tot de informatie? Zijn er voldoende maatregelen om fraude te voorkomen?

ISAE3402-rapporten worden in toenemende mate gevraagd door accountantskantoren. De accountant die de jaarrekening van een klant controleert zal immers ook de processen die zijn uitbesteed moeten controleren want deze kunnen effect hebben op de totstandkoming van de jaarrekening van de klant. 

Voor Valid is de ISAE 3402 verklaring dan ook belangrijk. Valid voert immers bij een aantal klanten het technisch beheer uit van systemen voor de jaarrekening. Valid heeft het onafhankelijke BDO Audit & Assurance onderzoek laten doen naar de maatregelen die Valid heeft genomen om haar processen te beheersen. Er zijn 2 soorten verklaringen. Type 1 is een momentopname om te toetsen of de beheersmaatregelen toereikend zijn. Deze verklaring heeft Valid verkregen in 2015. Type 2 is een verklaring of de maatregelen over een periode van minimaal 6 maanden hebben gewerkt. Voor type 2 vindt jaarlijks vervolgonderzoek plaats. 

Het gaat om:

› Incident Management

› Change Management

› Service Level Management

› Security Management

› Access Management

› Continuity Management

› Supplier Management

De maatregelen zijn met testprocedures door BDO Audit & Assurance gecontroleerd. Valid heeft bewijsmateriaal moeten leveren via interviews met medewerkers en inspecties van systemen en procedures over een periode van een half jaar. Op basis van het onderzoek heeft Valid de ISAE 3402 type 2 verklaring per 1 maart 2016 verkregen.  

Wat betekent de ISAE 3402 verklaring voor klanten van Valid? 

› Zekerheid dat uitbestede taken op een beheerste wijze worden uitgevoerd

› Inzicht in de uitvoering van de taken

› Onafhankelijke controle van de kwaliteit van de outsourcing en Cloud services

› Accountants van klanten behoeven zelf geen onderzoek te doen, ze krijgen inzicht via het ISAE 3402 rapport.