Menu

Sitech Services kiest Valid voor Managed Services

Eindhoven, 18 juni 2015 – Sitech Services en Valid hebben overeenstemming bereikt over een Managed Services contract voor een periode van drie jaar. Gedurende deze periode zal Valid infrastructurele beheer- en supportdiensten leveren voor zo’n 2200 gebruikers. De gebruikers bestaan uit medewerkers van Sitech en Plant Units, die eveneens gebruik maken van de Sitech systemen.

Om haar infrastructuur te ontvlechten van DSM heeft Sitech het SEITO project gestart. Als onderdeel van dit project heeft Valid voor Sitech een nieuwe werkplekinfrastructuur ontworpen en geïmplementeerd. Parallel aan dit traject is tevens begonnen met een omvangrijk en complex project om alle applicatieservers van DSM naar de Sitech omgeving te migreren. Om ook de Plant Units, altijd en ongeacht het device dat ze gebruiken, toegang te kunnen bieden tot de Sitech applicaties, heeft Valid een volledig transparante Portal omgeving ontworpen en geïmplementeerd. 

Al gedurende de projectfase is door Valid de Managed Services organisatie ingericht. Gebruikers konden zo na de migratie van hun werkplek direct gebruik maken van de Valid supportdiensten. In nauwe samenwerking zijn vervolgens ook alle applicatieservers gemigreerd en door Valid in beheer genomen. 

Valid is uitermate blij met deze overeenkomst en ziet er naar uit om met haar professionele dienstverlening een bijdrage te leveren aan de bedrijfsdoelstellingen van Sitech.