Menu

Belastingdienst en Valid sluiten convenant Horizontaal Toezicht

De Belastingdienst en Valid hebben begin december een convenant getekend tot Horizontaal Toezicht. Sinds enkele jaren maakt de Belastingdienst afspraken, voornamelijk met grotere ondernemingen, over onder meer de wijze en het tijdstip van aanleveren van gegevens en de kwaliteit van die gegevens. Horizontaal toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen: een open relatie tussen Valid en de Belastingdienst, waarin fiscale kwesties snel en adequaat behandeld kunnen worden.

Een samenwerking op basis van Horizontaal Toezicht is gebaseerd op duidelijke afspraken. Dit leidt tot minder Verticaal toezicht, zoals uitgebreide boekenonderzoeken, en wordt daarom Horizontaal Toezicht genoemd. Op deze manier kan zoveel mogelijk proactief worden gewerkt, waardoor de controles achteraf minder intensief hoeven te zijn. Als voorwaarde voor Horizontaal Toezicht vraagt de Belastingdienst om een gedegen risicomanagementsysteem. Deze overeenkomst is voor Valid een bevestiging dat dit intern op een juiste manier is ingericht.

Valid is ervan overtuigd dat Horizontaal Toezicht leidt tot een efficiëntere en effectievere samenwerking met de Belastingdienst. Met deze manier van samenwerken is de basis op orde en kan zowel Valid als de Belastingdienst de focus leggen op de zaken die voor beiden belangrijk zijn.

Tevens geeft Valid met de ondertekening van het convenant met de Belastingdienst uiting aan haar MVO beleid. Dit sluit goed aan bij de kernwaarden van Valid: echt, voorop, dichtbij en scherp. Zo willen we niet alleen werken met onze klanten en leveranciers, maar met al onze stakeholders