Menu

Zuyd Hogeschool

Competentiegebied

Business Intelligence - Optimalisatieslag BI omgeving

Onze opdrachtgever

Zuyd Hogeschool (ZH) is een regionaal kennisinstituut dat zich richt op ontwikkeling en overdracht van hoogwaardige, praktijkgerichte kennis. Dit ten behoeve van de ontwikkeling van professies en de ontwikkeling van hun regio. De medewerkers van Zuyd willen bijdragen aan de groei van mensen gedurende hun gehele professionele ontwikkeling. In die werkwijze worden onderwijs, onderzoek en omgeving met elkaar verbonden. Zuyd Hogeschool behoort al jaren tot de top van de beste hogescholen van Nederland volgens de Keuzegids HBO Voltijd.

De uitdaging

De bestaande informatievoorziening van ZH was niet robuust en toekomst vast. Op de database server van het student administratiesysteem (Osiris) was een stuk erbij geprogrammeerd dat de bron was voor Analysis Server 2000. De datacubes uit dit systeem werden vervolgens gebruikt om Excel draaitabellen te voeden die niet gebruikersvriendelijk waren. De initiële opdracht voor Valid bestond uit het vervangen van de draaitabellen door Reporting Services, maar al snel werd duidelijk dat het huidige systeem niet voldeed aan de eisen van een goede BI omgeving. De opdracht werd toen uitgebreid naar het opzetten van een nieuwe architectuur volgens de visie van Valid. Hierbij werd het kennisniveau van Zuyd medewerkers op het gebied van Integration Services (SSIS), Reporting Services (SSRS) en Datawarehousing (DWH) naar een hoger niveau getild.

Onze aanpak

Er is ondersteuning geboden bij het professionaliseren van de management informatie voorziening binnen de dienst Finance & Control, waarbij auditeerbaarheid, traceerbaarheid en functiescheiding zijn toegevoegd. Het opstellen van een bijbehorend plan van aanpak, roadmap en de daadwerkelijke implementatie zijn door Valid uitgevoerd. Hierbij is de oude BI omgeving opnieuw opgebouwd met de laatste versie van Microsoft SQL Server 2008.

Het resultaat

ZH beschikt nu over een data warehouse waarin zowel financiële informatie als leerling gerelateerde informatie van alle leerlingen eenduidig is opgeslagen. Doordat er nu één centraal systeem is kunnen er eenvoudiger en sneller door de faculteiten zelf analyses worden uitgevoerd die het onderwijsproces verbeteren. Daarnaast biedt de omgeving een flexibele structuur (eenvoudig uitbreidbaar) om te voorzien in toekomstige informatiebehoeften zoals nu bij de aansluiting van de HR gegevens weer duidelijk wordt. Zuyd Hogeschool is een bijzondere, progressieve opleider. Door hun BI omgeving up to date te brengen geven ze vanaf de basis invulling aan hun missie om op een effectieve manier toekomstgerichte professionals op te leiden.

Business Benefits

  • Efficiencyvoordelen
  • Sneller en eenvoudig informatie delen
  • Toekomstvaste structuur

 
“Door hun uitgebreide kennis op het gebied van BI en onderwijs is Valid voor ons de ideale partner.” Paul Reijns - Manager team Management Informatie, Senior Policy Advisor