Menu

Van Gansewinkel

Competentiegebied

Business Applications - SharePoint Online

Onze opdrachtgever

Van Gansewinkel is afvaldienstverlener, recycler en leverancier van hoogwaardige secundaire grondstoffen. Van het afval dat wordt ingezameld krijgt tweederde via recycling een tweede leven als grondstof. Met haar activiteiten realiseert Van Gansewinkel een omzet van ruim 1 miljard euro. Van Gansewinkel is marktleider in de Benelux (thuismarkt) en is ook actief in Duitsland, Frankrijk, Portugal en Hongarije. Centraal staat de visie om uit het afval van vandaag de grondstoffen te winnen voor de producten van morgen. Van Gansewinkel heeft circa 5.400 medewerkers in de Benelux.

De uitdaging

De SharePoint 2003 omgeving van Van Gansewinkel was technisch “end of life” en voldeed daardoor niet meer aan de huidige security eisen. Van Gansewinkel was op zoek naar een manier waarop haar vele vestigingen op een gecontroleerde wijze Document Management kon toepassen en de samenwerking tussen de medewerkers verbeterd kon worden. De werkplekmigratie en invoering van MS Office 365 waren aanleiding om Valid in te huren voor de herinrichting van SharePoint Online.

Onze aanpak

Valid is gestart met een overzichtelijk haalbaarheidsonderzoek, waarna er een Project Initiatie Document (PID) is opgesteld. Het PID was de start van een implementatie van SharePoint Online (onderdeel van Microsoft Office 365 platform), inclusief een migratie van de data vanuit SharePoint 2003.

Naast het opleiden van key-users zijn er ook diverse eindgebruikersopleidingen en inloopdagen georganiseerd, om op die manier de adoptie van het nieuwe SharePoint platform te realiseren.

Het resultaat

De – reeds aanwezige – SharePoint 2003 content is omgezet naar de nieuwe SharePoint Online omgeving. Daarnaast heeft ook iedere afdeling binnen Van Gansewinkel een eigen SharePoint omgeving om verder te gaan gebruiken. Al het maatwerk dat in SharePoint 2003 aanwezig was is omgezet naar standaard SharePoint functionaliteiten, wat bijdraagt aan de flexibiliteit en de onderhoudsvriendelijkheid.

Business Benefits

• Altijd een up-to-date samenwerkingsplatform, door de overstap naar de Microsoft Office 365 Cloud.

• Kostenbesparing door gebruik te maken van SharePoint Online, aangezien investeringen in hardware, software, licenties en beheer aanzienlijk afgenomen zijn. Daarnaast zal, in de nabije toekomst, de migratie van fileshares naar SharePoint Online een extra kostenbesparing opleveren.

• Verbeterde gebruikerservaring door de uniformiteit van SharePoint Online in combinatie met andere Office 365 componenten, wat leidt tot een hogere productiviteit en een hogere gebruikerstevredenheid.

 
"Het nieuwe SharePoint Online vormt de basis voor samenwerking tussen medewerkers, leveranciers en ketenpartners in combinatie met de andere MS Office365 producten." Jac-Rice van Brunschot - Manager Operations ICT