Q-Park

Competentiegebied

Business Intelligence - Rapportage en Analyse

Onze opdrachtgever

Q-Park is een internationale off-street parkeeronderneming, gericht op hoogwaardige parkeerdienstverlening in gebouwde parkeervoorzieningen en parkeerterreinen op strategische locaties. De kernactiviteiten betreffen binnenstedelijk multifunctioneel parkeren, parkeren bij openbaar vervoersknooppunten en parkeren bij ziekenhuizen.

De uitdaging 

Na de uitrol van het nieuwe Navision systeem en parkeerabonnementen module was er binnen Q-Park een groeiende behoefte aan uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden. Het meest urgent was de vraag naar financiële en abonnementen informatie over alle Q-Park vestigingen en parkeer faciliteiten heen (internationaal). Additioneel nam ook de behoefte aan operationele transactie rapportage en trendanalyses uit de parkeersystemen (PMS) flink toe.

Onze aanpak

Dit project is uitgevoerd door een projectteam bestaande uit BI Consultants en BI specialisten van Valid en medewerkers van Q-Park. Met behulp van het Valid BI development framework is een complete data warehouse- en rapportageoplossing geïmplementeerd. Valid was hierin verantwoordelijk voor het ontwikkelen van ETL packages, een data warehouse omgeving en managementrapportages. Tevens leverde Valid het projectmanagement rondom deze implementatie. Het project is uitgevoerd op basis van resultaatverplichting.

Het resultaat

Q-Park beschikt nu over een data warehouse waarin zowel financiële informatie als contract en klant gerelateerde informatie van alle Q-Park vestigingen in Europa eenduidig is opgeslagen. Doordat er nu één centraal systeem is kan er eenvoudiger en sneller door de gebruiker zelf historische analyses worden uitgevoerd. Tevens zijn er standaard rapportages geleverd die via een portal ter beschikking worden gesteld aan de interne klanten. Daarnaast biedt de omgeving een flexibele structuur om te voorzien in toekomstige informatiebehoeften. Hiermee is Q-Park beter en sneller in staat in te spelen op trends en ontwikkelingen in haar markt met een tevreden gebruiker tot gevolg.

Business Benefits

  • Betere analyse mogelijkheden
  • Efficiencyvoordelen

“Het succes van dit project werd zeer zeker mede bepaald door de uitmuntende Microsoft BI en technische expertise, gekoppeld aan de drive, commitment en flexibiliteit van de betrokken Valid Resources!” Ronald Frijns - Corporate Manager IT governance en BI