Menu

Centraal Bureau voor de Statistiek

Competentiegebied

Applications - Quality Management

Onze opdrachtgever

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is alom bekend als dè leverancier voor betrouwbare cijfers over de Nederlandse samenleving. Beleidsmakers in het hele land gebruiken de onderzoeksresultaten van het CBS om belangrijke beslissingen te nemen. Het leveren van accurate en juiste informatie is daarom van groot belang. Het verzamelen van de gegevens die hieraan ten grondslag liggen wordt o.a. ondersteund door intern ontwikkelde software genaamd Blaise

De uitdaging

In de volksmond wordt Blaise enquete-software genoemd, maar deze term zou het product ernstig tekort doen. Blaise is in gebruik bij meer dan 130 Nationale Statistische Instituten en universiteiten in ruim 30 verschillende landen. Met de Blaise programmeertaal kunnen zeer geavanceerde onderzoeken worden samengesteld. Alle aanverwante tools die nodig zijn voor het opzetten en beheren van onderzoeken met deze programmeertaal horen bij het Blaise product. Dit bracht de nodige uitdagingen met zich mee:

  •         De toegepaste veiligheidsmechanismes binnen Blaise waren gedateerd, waardoor er risico’s op securityvlak zouden kunnen ontstaan. Daarnaast bestond de wens om op zeer gedetailleerd niveau controle te hebben over de authenticatie en autorisatie binnen de verschillende onderdelen van Blaise.
  •         De grote hoeveelheid code en applicaties vereisen gestructureerde testen om de kwaliteit te kunnen waarborgen, omdat anders de continuïteit van de applicaties niet meer voldoende gegarandeerd kan worden. 

 

Onze aanpak

Valid developers hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van token based autorisatie op basis van open standaarden. 

Daarnaast leveren Valid medewerkers een bijdrage aan het Blaise test team voor het ontwikkelen, uitvoeren en onderhouden van geautomatiseerde regressietesten. Doel van het regressietesten is het vinden van bugs als gevolg van regressie, zodat deze kunnen worden opgelost voordat een release wordt vrijgegeven. Ranorex is de multi platform testautomatiseringstool die gebruikt wordt door het testteam. Deze tool wordt zowel gebruikt voor het testen van Windows applicaties, web applicaties en apps voor Android en iOS devices.

Het resultaat

In de afgelopen release van Blaise is de token based autorisatie succesvol in gebruik genomen.

Daarnaast is er een uitgebreid rechten systeem toegevoegd waarmee op gedetailleerd niveau permissies kunnen worden geconfigureerd, wat nog meer meer grip op de beveiliging realiseert. De geautomatiseerde regressietests geven nog meer meer inzicht en vertrouwen in de kwaliteit van de Blaise releases en maakt het mogelijk sneller in te spelen op bugs.

Business Benefits

  • Nog betere beveiliging van Blaise.
  • Poductivity; het gestructureerd testen zorgt voor verdere verbetering van de kwaliteit van Blaise, waardoor gebruikers minder vertragingen ervaren en dus hun tijd optimaal kunnen benutten. “De kennis en kunde van Valid hebben bijgedragen aan dat één van de belangrijkste applicaties van het CBS, goed functioneert. Valid draagt met haar expertise dus bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.” Harry Wijnhoven, CEO Blaise