Menu

Business Productivity

Medewerkers moeten overal, onafhankelijk van tijd en plaats, kunnen werken en snel de juiste keuzes kunnen maken op basis van de meest actuele informatie. Zodat collega’s elkaar onbelemmerd kunnen vinden en snel en slagvaardig kunnen overleggen met klanten en partners. Dit resulteert in een hogere productiviteit en efficiëntere werkprocessen. Daarnaast zorgt sneller en doeltreffender kunnen werken er voor dat medewerkers meer tevreden zijn. 

Business Productivity in Optima Forma  

Business Productivity gaat over meer dan alleen het faciliteren van communicatie tussen mensen. Het beschikbaar stellen van informatie, het presenteren van data, het ondersteunen van business-processen en het stimuleren van samenwerking tussen mensen, afdelingen en organisaties zijn stuk voor stuk onlosmakelijk verbonden met Business Productivity. 

Wat Valid betreft staat het realiseren van business benefits voorop. Business Productivity staat in het teken van het verhogen van productiviteit, het realiseren van compliancy, de efficiency verhogen en de kwaliteit van informatie te garanderen door integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid te combineren.  

 

Wilt u inspiratie op doen over hoe de nieuwste Microsoft technologie het mogelijk maakt om beter samen te werken met uw team? Tijdens de Customer Immersion Experience maakt u in een dagdeel kennis met de mogelijkheden.

Relevante Artikelen

Van Gansewinkel
Justlease.nl
Hoe Progressive Web Apps je gaan helpen
Microsoft Customer Immersion Experience
Office 365, wat is dat nu eigenlijk?


Neem contact op met
Marcel Alberts