Menu

Voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

ICT helpt u vooroplopen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als Engelse variant; de GDPR) wordt in mei 2018 van kracht. Het is een uitgebreide wetgeving en de hoeveelheid werk die nodig is om compliant te zijn kan overweldigend lijken. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft het duidelijk aan: “…organisaties die persoonsgegevens verwerken (hebben) meer verplichtingen. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability).”

Gelukkig is er ICT. ICT die uw organisatie helpt vooroplopen, technologie waar u op kunt vertrouwen. Technologie die helpt om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming. 

AVG begint bij inventarisatie

De AVG draait om registreren, beveiligen en bewustzijn creëren rondom alle persoonsgegevens binnen de organisatie. Maar hoe valt er te sturen op privacy en goede beveiliging van persoonlijke gegevens als het onbekend is waar dergelijke data zich bevinden? 

De eerste stap onderweg naar AVG compliancy is inventariseren waar privacygevoelige informatie leeft binnen uw organisatie. 

Inventarisatie van het data-landschap is bij uitstek iets wat ondersteund kan worden met technologie. Data kent twee verschijningsvormen: gestructureerd en ongestructureerd. Denk bij gestructureerde data aan informatie die in een database wordt opgeslagen. Ongestructureerde data zijn bijvoorbeeld documenten, afbeeldingen en video’s. 

Gestructureerde data; Data-locatie scan

We hebben een methode ontwikkeld waarmee we met behulp van solide tooling privacygevoelige gegevens kunnen identificeren binnen alle database-systemen die binnen een organisatie worden gebruikt. Een scan die de databases doorzoekt en ziet waar welke data met privacy classificaties zich bevinden.

Ongestructureerde data; Artificial Intelligence

Ook documenten en afbeeldingen bevatten informatie die privacygevoelig kan zijn, bijvoorbeeld een afbeelding van een identiteitsbewijs. Deze ongestructureerde vorm van data dient dus ook in kaart gebracht te worden om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming. 

Onze Data Science experts zetten kunstmatige intelligentie in om deze uitdaging het hoofd te bieden. We gebruiken een deep learning model om gegevens te herkennen en aan te merken als al dan niet privacygevoelig. 

Het resultaat

Om de inventarisatie van uw data-landschap inzichtelijk te maken creëren we virtuele verbindingen tussen gegevens verspreid tussen en binnen systemen. Uitermate geschikt om een register bij te houden. Middels een dashboard (gebaseerd op Power BI) wordt de locatie, kwaliteit en gevoeligheid van de gegevens getoond, zodat u gericht actie kunt ondernemen. 

De eerste stap naar AVG compliance

Een dergelijke inventarisatie helpt uw organisatie onderweg naar voldoen aan deze veelomvattende wetgeving. Ook aan de slag? We helpen u graag vooroplopen met een AVG Discovery workshop. Bel 088 900 95 00 of vul het formulier in. Relevante Artikelen

In 4 stappen klaar voor de AVG
Een gemiddelde dag in het leven van een Data Scientist


Ga terug naar

Analytics


Neem contact op met
Guido Ritzen